Mô tả ứng dụng

Ngoài mục đích cụ thể, một số thành phần nội thất hoặc các chi tiết trang trí, chẳng hạn như mặt bàn bếp hoặc bệ cửa sổ, cũng phải đáp ứng các yêu cầu công nghệ ngày càng tăng. Đầu tiên, các vật liệu này được cán bằng keo PVAc phân tán, keo PUR nóng chảy hoặc các loại chất kết dính khác. Trong quy trình tạo hình sau, vật liệu có thể được phủ liền mạch bằng bề mặt trang trí để tạo ra một cạnh tròn trên mặt bàn làm việc hoặc bệ cửa sổ. Các loại keo phân tán đặc biệt hoặc keo nóng chảy là những chất kết dính được lựa chọn cho quy trình này. Phần viền giữa mép và lớp phủ ở mặt dưới được dán thêm lớp keo PUR nóng chảy để nâng cao khả năng chống ẩm cho sản phẩm.

Thông tin sản phẩm

Choose a product group
  • postforming dispersion
  • postforming hot melt adhesive
  • Worktop sealing

postforming dispersion

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Processing
Temperature [°C]
Softening Range
(Kofler) [°C]
Density [g/cm³] /
Temperature [°C]
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowacoll® 128.70 PVAc Postforming Glue 11000 / 20 15 1,07 ± 0,05 / 20 de en fr

postforming hot melt adhesive

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Processing
Temperature [°C]
Softening Range
(Kofler) [°C]
Density [g/cm³] /
Temperature [°C]
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowatherm® 211.50 CoPA Hot Melt Adhesive 6500 ± 1500 / 190 170 - 190 125 ± 5 0,95 ± 0,02 / 20 de en fr
Jowat-Toptherm® 223.00 PO Hot Melt Adhesive 36300 ± 7800 / 200 190 - 210 145 ± 5 1,1 ± 0,03 / 20 de en fr

Worktop sealing

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Processing
Temperature [°C]
Softening Range
(Kofler) [°C]
Density [g/cm³] /
Temperature [°C]
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowatherm-Reaktant® 602.37 PUR Hot Melt Adhesive 24500 ± 7500 / 140 140 110 ± 10 1,1 ± 0,1 / 23 de en fr

The products listed only represent a limited selection of the available product portfolio. Product availability might differ by region. The technical data, characteristics and field of application provided in the table outline the differences between the individual adhesives of the product portfolio. Our Application Technology Department and our Sales Representatives are on hand to provide advice and support you finding the best adhesive for your particular application.

Note: The information on this page is based on test results from our laboratories as well as on experience gained in the field, and does in no way constitute any guarantee of properties. Due to the wide range of different applications, substrates, and processing methods beyond our control, no liability may be derived from these indications nor from the information provided by our free technical advisory service. Customer trials under everyday conditions, testing for suitability at normal processing conditions, and appropriate fit-for-purpose testing are absolutely necessary. For the specifications as well as further information, please refer to the latest technical data sheets.

Tải xuống

Các ứng dụng khác