Mô tả ứng dụng

Xu hướng hướng tới các thiết kế mang tính cá nhân và khác biệt cùng sự đang dạng các vật liệu liên quan cùng với quy trình liên tục nhanh hơn trong sản xuất hàng loạt cho thấy nhưng thách thức lớn về quy trình trong sản xuất cửa cũng như các loại keo sử dụng. Thêm vào đó, sản phẩm và keo phải đáp ứng được các yêu cầu khác nhau tùy theo loại cửa được sản xuất. Cánh cửa được dán với veneer gỗ thật hoặc kết hợp của các vật liệu hiện đại sử dụng keo phân tán hoặc keo nóng chảy, đã được điều chỉnh tối ưu cho từng quy trình riêng biệt. Mỗi hệ keo cho những nhóm lợi ích khác nhau.

Thông tin sản phẩm

Choose a product group
  • hot melt adhesive
  • reactive hot melt adhesive

hot melt adhesive

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Processing
Temperature [°C]
Open Time [s] /
Temperature [°C] /
mm Bead
Softening Range
(Kofler) [°C]
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowat-Toptherm® 230.00 PO Hot Melt Adhesive 5575 ± 1775 / 190 170 - 190 25 ± 3 / 180 / 2 105 ± 5 de en fr
Jowatherm® 245.00 Pressure-Sensitive Adhesive 17000 ± 5000 / 160 150 - 170 85 ± 5 de en fr
Jowatherm® 261.20 EVA Hot Melt Adhesive 5725 ± 785 / 180 180 - 200 10 ± 3 / 190 / 2 85 ± 5 de en fr
Jowatherm® 261.40 EVA Hot Melt Adhesive 1650 ± 350 / 190 140 - 190 12 ± 2 / 180 / 2 75 ± 5 de en fr
Jowatherm® 261.50 EVA Hot Melt Adhesive 1050 ± 250 / 160 160 - 180 8 ± 2 / 180 / 2 75 ± 5 de en fr
Jowatherm® 266.00 EVA Hot Melt Adhesive 5235 ± 1435 / 190 170 - 190 45 ± 6 / 180 / 2 65 ± 5 de en fr

reactive hot melt adhesive

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Processing
Temperature [°C]
Open Time [s] /
Temperature [°C] /
mm Bead
Softening Range
(Kofler) [°C]
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowatherm-Reaktant® 600.10 PUR Hot Melt Adhesive 7000 ± 1000 / 120 110 - 130 50 ± 10 / 120 50 ± 5 de en fr
Jowatherm-Reaktant® 601.10 PUR Hot Melt Adhesive 15250 ± 5750 / 120 110 - 130 50 ± 10 / 120 50 ± 5
Jowatherm-Reaktant® 601.60 PUR Hot Melt Adhesive 14000 ± 4000 / 120 110 - 130 50 ± 5 de en fr
Jowatherm-Reaktant® 605.00 PUR Hot Melt Adhesive 37.500 ± 7.500 / 120 120 40 - 50 / 140 de en fr

Các tin tức và bài viết

Topnews
Wood
Building elements
Automotive & Transportation
Stories

Find out everything you need to know about handling PUR Prepolymer Adhesives. All details can be found in the attached PDF brochure.

Topnews
Furniture
News

Jowat Manual with Tips and How To Guide for cleaning problems and helpful tips for adhesive changes

Các ứng dụng khác