Mô tả ứng dụng

Xu hướng hướng tới các thiết kế mang tính cá nhân và khác biệt cùng sự đang dạng các vật liệu liên quan cùng với quy trình liên tục nhanh hơn trong sản xuất hàng loạt cho thấy nhưng thách thức lớn về quy trình trong sản xuất cửa cũng như các loại keo sử dụng. Thêm vào đó, sản phẩm và keo phải đáp ứng được các yêu cầu khác nhau tùy theo loại cửa được sản xuất. Cánh cửa được dán với veneer gỗ thật hoặc kết hợp của các vật liệu hiện đại sử dụng keo phân tán hoặc keo nóng chảy, đã được điều chỉnh tối ưu cho từng quy trình riêng biệt. Mỗi hệ keo cho những nhóm lợi ích khác nhau.

Thông tin sản phẩm

Choose a product group
  • hot melt adhesive
  • reactive hot melt adhesive

hot melt adhesive

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Processing
Temperature [°C]
Open Assembly Time [s] /
Temperature [°C] /
mm Bead
Softening Range
(Kofler) [°C]
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowat-Toptherm® 230.00 PO Hot Melt Adhesive 5575 ± 1775 / 190 170 - 190 25 ± 3 / 180 / 2 105 ± 5 de en fr
Jowatherm® 245.00 Pressure-Sensitive Adhesive 17000 ± 5000 / 160 150 - 170 85 ± 5 de en fr
Jowatherm® 261.20 EVA Hot Melt Adhesive 5725 ± 785 / 180 180 - 200 10 ± 3 / 190 / 2 85 ± 5 de en fr
Jowatherm® 261.40 EVA Hot Melt Adhesive 1650 ± 350 / 190 140 - 190 12 ± 2 / 180 / 2 75 ± 5 de en fr
Jowatherm® 261.50 EVA Hot Melt Adhesive 1050 ± 250 / 160 160 - 180 8 ± 2 / 180 / 2 75 ± 5 de en fr
Jowatherm® 266.00 EVA Hot Melt Adhesive 5235 ± 1435 / 190 170 - 190 45 ± 6 / 180 / 2 65 ± 5 de en fr

reactive hot melt adhesive

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Processing
Temperature [°C]
Open Assembly Time [s] /
Temperature [°C] /
mm Bead
Softening Range
(Kofler) [°C]
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowatherm-Reaktant® 600.10 PUR Hot Melt Adhesive 7000 ± 1000 / 120 110 - 130 50 ± 10 / 120 50 ± 5 de en fr
Jowatherm-Reaktant® 601.10 PUR Hot Melt Adhesive 15250 ± 5750 / 120 110 - 130 50 ± 10 / 120 50 ± 5 de en fr
Jowatherm-Reaktant® 601.60 PUR Hot Melt Adhesive 14000 ± 4000 / 120 110 - 130 50 ± 5 de en fr
Jowatherm-Reaktant® 605.00 PUR Hot Melt Adhesive 37.500 ± 7.500 / 120 120 40 - 50 / 140 de en fr

Các tin tức và bài viết

WoodBuilding elementsAutomotive & Transportation
Stories

Jowat Manual: PUR prepolymer adhesives

Find out everything you need to know about handling PUR Prepolymer Adhesives. All details can be found in the attached PDF brochure.

Liquid, reactive polyurethane prepolymer adhesives (short: PUR prepolymers) are high-performance adhesives characterised by a broad spectrum of adhesion and bonding properties. PUR prepolymers are established problem-solvers that facilitate the reliable bonding of different materials and material combinations. Due to their benefits, these adhesives are used in many industries, in particular in load-bearing glulam applications, in the wood, construction and furniture industries, in the manufacture of caravans, in shipbuilding, in the automotive sector and in many other industries. Reactive polyurethane prepolymers are chemically crosslinking and curing adhesives, available as one-component or two-component products.

Benefits of one-component (1C) PUR prepolymer adhesives
- good penetration into the substrate
- no mixing necessary, easy processing
- fast curing at room temperature
- free of formaldehyde and solvents
- emission-free and odourless after complete curing
- good resistance to water and temperature
- high bond strengths

Các ứng dụng khác