Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Imagebroschüre 2016 TR

10 Otomotiv | Tekstil | Elektrik Otomotiv | Tekstil | Elektrik Yapıştırma teknolojisi otomotiv, tekstil ve elektrik sanayi- lerinin üretim süreçlerinde köklü ve ayrılmaz bir işlemdir. Teknoloji ve yeniliklerle öncü bir şirket olarak Jowat SE müşte- rilerinin memnuniyetini artırmak için yapıştırma teknolojisindeki çok sayıda fikir ve projeleri takip etmekte ve özel yapıştırıcılar ile beraber pazar potansiyelini yükseltmektedir. Çünkü yapıştırı- cılar yenilikleri mümkün kılmaktadır. Ortalama 15 kg farklı yapıştırıcı araçların içinde kullanılmakta- dır. Ağırlıklı olarak araçların içinde kullanılan Jowat tarafından geliştirilen inovatif yapıştırma solüsyonlara dünyaca bilinen oto- motiv şirketleri ve alt tedarikçileri güvenmektedir. Otomotiv sektöründe yapıştırıcılar için artan talep, iki eğilim tarafından desteklenmektedir. Devamlı yükselen standartlara ulaşmak için iç dizayn özel şekilde tasarlanmıştır ve buna sıra- sıyla genişletilmiş malzeme karışımı eşlik etmektedir. Yeni model serileri için, yapıştırıcılar, seri üretimde tüm adımları kapsayan otomotiv sanayi, parça üreticileri ve mühendislik şir- ketleri ile yakın işbirliği geliştirmiştir. Tekstil sanayi, her uygulamanın yüksek gereksinimlerini karşı- lamak için farklı özelliklere sahip yapıştırıcılar beklemektedir: Yıkama istikrarı, nefes alması, alev geciktirici, sterilizasyon is- tikrarı ve geniş yelpazede yapışma gibi. Ürün imalatçıları ve son kullanıcılar, tekstil imalatı yapıştırıcı uygulamalarında çevre uyumluluğuna önem vermektedir. Bu nedenle birçok Jowat ürün çözümü, nihai ürünün Oeko-Tex Standard 100 damgasını elde etmesini kolaylaştıran ECO- Passport’a göre onaylanmıştır. Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 10 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 10 16.08.2016 08:36:30 16.08.2016 08:36:30 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 1016.08.201608:36:30 16.08.201608:36:30

Pages Overview