Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Imagebroschüre 2016 TR

13 Ürünler Yapıştırıcı dünyası dinamik ve yenilikçi olmasının yanı sıra birçok farklı ürünlerle son derece zorlu teknoloji üzerine kuruludur. Modern yapıştırıcılar, sadece yapıştırma özelliğine sahip değil- lerdir. Onlar, ilgili uygulamaların başarısını artırmak için çeşitli fonksiyonel özellikler de sunar. Özel her uygulama için doğru yapıştırıcı formülasyonunu ge- liştirirken kimyagerlerimiz detaylara büyük özen gösterirler. Endüstriyel yapıştırıcılar ile önceden tanışmış olanlar, onların büyük parametreler ile değerlendirilmesini ve yapışkan özellik- lerinin sınıflandırılmasını iyi bilir: Yapışma spektrumu, viskozite, ilk mukavemet, açık zaman ve uygulama sıcaklığı sadece her uygulama için uygun olan ideal bir yapıştırıcının taşıması gere- ken çok önemli faktörlerdir. Doğru yapıştırıcıyı seçerken ve ilk deneme aşamasında müşterilerimiz onların özel uygulamaları- na vereceğimiz uygun kapsamlı danışmanlık hizmetine ve özel desteğimize güvenmektedir. En gelişmiş teknolojiler ile üretilmiş olan ürün portföyüyle Jowat SE tüm modern yapıştırıcıları kap- samaktadır. Yapıştırma işlemi sırasında ve sonrasında standart yapıştırma teknolojilerinin her biri meydana gelen fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar açısından birbirinden farklıdır. Birçok dispersiyon, termoplastik hot melt ve solvent bazlı yapış- tırıcılar, fiziksel kürleşen yapıştırıcılar arasındadır. Yaygın olarak bilinen dispersiyonlar, farklı versiyonlarda mevcut olup doğru- dan kullanılmaktadır. Hot melt yapıştırıcıların tedarik şekilleri, gerekli uygulama için eritilmiş olmak koşuluyla granül, pastil, yastık veya blok şeklinde olmaktadır. Kimyasal kürleşen yapıştırıcılar arasında en büyük ürün grubu- nu, poliüretan, poliolefin, tek yada çift komponentli, reaktif ve nem ile kürleşen hot melt yapıştırıcılar temsil etmektedir. Pres- sure-sensitive yapıştırıcılar, primerler, özel ürünler, ayırma ya da temizlik için kullanılan maddeler Jowat’ın ürün portföyünü tamamlamaktadır. Ürünler Ürün Ürü Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 13 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 13 16.08.2016 08:36:33 16.08.2016 08:36:33 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 1316.08.201608:36:33 16.08.201608:36:33

Pages Overview