Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Imagebroschüre 2016 TR

15 Personel Personel Jowat’ın başarısı büyük ölçüde kendi yetkinliği ve dene- yimi ile günlük işlerimize katkıda bulanan çalışanlarımıza dayanmaktadır. Çalışanlarımız bu nedenle bizim en büyük sermayemizdir. Kurumsal tarihimizin neredeyse 100 yıl sonrasında da, son de- rece özverili çalışanlarımız her zaman yenilikçi bakış açıları ile, inovatif yapıştırıcılar geliştirmemizi, üretmemizi ve müşterileri- mize sunmamızı mümkün kılmışlardır. Dinamik büyüme pers- pektifleri ile bu tek başına Jowat’ı önde gelen global yapıştırıcı üreticilerinden biri haline getirmiştir. Biz bu geleneği gelecekte kaybetmeden devam ettirmek istiyoruz. Bunu sağlamanın tek yolu ise sektörün en iyi ekibi ile çalışarak mümkündür. Yetenekli, motive ve mutlu çalışanlarımız, teknik bilgilerini müş- terilerimizin yararına her işte ve kurumsal fonksiyonda kullanır- lar. Tüm personelin Jowat SE’nin yüksek standartlarına uyması ve dışarıdan bizi inovatif, güvenilir ve başarılı bir marka tedarik- çisi olarak temsil etmesi beklenilmektedir. Yapıştırma birleştiriyor! - Aynı zamanda performansı teşvik ederken ve bireysel yaratıcılık için olanak sağlarken bir aile şir- keti olarak, biz, ortaklık ve açıklığa dayalı bir kurum felsefesini vurguluyoruz. Biz sorumluluk yükleyerek, başarıyı tanıtarak ve operasyonel bağlamlarda bilgi düzeyini yüksek tutarak motive etme taraftarıyız. Yönetimimiz, uluslararası işbirliğini ilerletmek için özellikle çalışanlar tarafından gelecek her türlü taahhüt ve beceri katkısını desteklemektedir. Bireysel destek, gelişmiş yetkinlik ve becerilerin kullanılması, çalışanların mesleki gelişim, özel eğitim ve öğretim kursları ile sağlanmaktadır. Bu, bizim ana amacımızın çalışanlarımızın nitelikliliğini sürdürmesi anlamına gelmektedir. Mesleki sağlık düzeyinin yükseltilmesi, kariyer ve aile arasındaki dengenin ge- liştirilmesi bunu tamamlayan değerlerdir. Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 15 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 15 16.08.2016 08:36:34 16.08.2016 08:36:34 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 1516.08.201608:36:34 16.08.201608:36:34

Pages Overview