Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Imagebroschüre 2016 TR

16 Prensipler Prensipler Kurumsal ilkelerimiz ve kurallarımız, birlikte çalışılıp birlikte formüle edilmiştir; ancak en önemli kısmı çalışma arkadaş- larımız ve müşterilerimizle günlük interaktiflikte onlarla yaşa- maktır. Bazı değerlerimize bu broşürde yer verilmiştir. Aşa- ğıdaki pragraflarda başka sayfalarda bulunamayacak bilgiler özetlenmektedir. Araştırma ve geliştirme: İnovasyondaki potansiyelimiz işle- yişimizde olan bütün ürün segmentlerinde, endüstriyel alan- lardaki yapıştırıcı uygulamalarında ve Ar-Ge’de öncü olma- mızı sağlamaktadır. Top 20 ürünlerimizden %33’ü son dört yılda yeniden geliştirilmiştir. Kalite yönetimi, yasal bir madde değildir ancak bizim firma prensibimizdir. Tüm departmanlar Jowat’ın başarısında be- lirleyici bir faktör olan olağanüstü düzeyde kalite bilinçliliği göstermektedir. Toplam Kalite Yönetimi’nin bizim için anlamı; dahili süreçlerin, hata önlemenin, üstün ürün kalitesinin ve zamanında tedariğinin optimizasyonudur. Çözüm ortaklarımız, bizimle aynı sektörde hizmet veren makine, malzeme, yüzey ve uygulama ekipmanları üretici- leridir. Araştırma ve geliştirme aktiviteleri, ürün uygulamaları hatta kurumsal çalışmalar hakkında fikir ve tecrübe alışverişi, yeni pratik methodların geliştirilmesini sağlayacak olup bütün müşteriler bu çalışmalardan yararlanacaktır. Lokal merkezlerimiz ile birlikte küresel aktif bir kuruluş olarak; biz ekonomik, ekolojik ve sosyal sorumluluğumuzun bi- lincindeyiz. Bu, emisyonların mümkün olduğunca azaltılması- nı, kapsamlı çevresel bilgi verilmesini, müşterilerimize destek olarak doğal kaynak tasarrufunu, yenilenebilir hammaddele- rin kullanılmasını ve güvenli üretim süreçlerini kapsamakta- dır. Yapıştırıcı Araştırma Ödülü: Jowat ürünleri birçok ödül ka- zanmaktadır. Bizce bu inovatif ve kreatif çalışmaları destek- lemek ve mükafatlandırmak için yeterli bir nedendir. Jowat 1995’ten beri, Yapıştırıcı Araştırma Ödülleri tarafından sek- töründeki üstün çözümler ve inovatif fikirleri ile ödüllendiril- mektedir. „ Eger müsterilerimiz ve partnerlerimizle birlikte farklı düsünmeyi basarırsak, bu bizim yapıtırıcılarımızın gelismesine katkıda bulunur. Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 16 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 16 16.08.2016 08:36:34 16.08.2016 08:36:34 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 1616.08.201608:36:34 16.08.201608:36:34

Pages Overview