Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Imagebroschüre 2016 TR

21 İki sayı bazen çok şey anlatabilir. Bizim için bu sayılar 100 ve 1000 olduğundan , onları yakından takip ediyo- ruz. Jowat yakın zamanda şirketin kuruluşundan itibaren 100. yılını kutlayacak olup, 2015 yılında orta ölçekli bir şirket için zorlu bir iş olan 1000 çalışan sayısını da geçti. Biz bu iki sayıdan özellikle gurur duyuyoruz. 1919 yılında Johannes Watzlawczik toptan iş yapmak için Breslau’da aile şirketinin temellerini attı. İlk yıllarda, ürün portföyü ahşap endüstrisinde kullanılmak üzere vernik, ka- zein, hayvan deri-kemiklerinden ve diğer kimyasal malze- melerden yapılmış tutkallardan oluşuyordu. Yeni fikirlere olan cesaret, süregelen teknolojik gelişmeler ve kararlı Jowat çalışanları kuruluştan itibaren, şirketin ba- şarısının temel unsurları olmuştur. 1945 yılında „Jowat Lobers und Frank KG, Chemische und Leimfabrik“in Detmold’te başlangıcından sonra, ürün portföyü ilk olarak ahşap sektörüne odaklanarak genişle- meye devam etmiştir. Modern endüstriyel yapıştırıcı sanayi tesisi için çığır açan gelişme, 1950’ler ve 1960’larda polimer kimyası ve sen- tetik polimer reçine dispersiyonlarının ulaşılabilir olması ile başlamıştır. Hot melt yapıştırıcılar için ilk patentli uy- gulama 1968 yılında en önemli hot melt tedarikçilerinden biri olan Jowat tarafından makara üzerinde yapılmıştır (Jowatherm® -Band). Yüksek düzeyde inovasyon, 1970’lerde yeni müşteri sek- törlerini de beraberinde getirdi. Sadece otomotiv ve tekstil değil; kağıt ve ambalaj endüstrisindeki sayısız uygulama ve Jowat ürünleri ile başarılı bir şekilde yapışma o zaman- dan beri vardır. 1990’lardan ve 2000’lerden sonra; Jowat iş faaliyetlerinde ardışık küreselleşmeye odaklandı. Jowat iştirakları ve üre- tim sahaları Hollanda, İtalya, Polonya, Malezya, Meksika, Brezilya, Rusya, Türkiye ve Çin’de sırasıyla kurulmuştur. Küçük ticari şirket olarak kurulan Jowat, bugüne kadar modern aile girişimi değerlerini korumuştur. Bugünkü pa- zar dinamiklerine karşın; sürdürülebilir girişimciliği, güve- nilirliği ve mesuliyetini devam ettirmektedir. 2002 yılından bu yana anonim şirketi olarak faaliyet göste- ren Jowat AG, müşterinin her zaman önce geldiğini vurgu- layan küresel bir oyuncu olarak 2015 yılında Jowat SE’ye dönüşmüştür. 2009 Malezya’da üretim tesisinin açılması (satış organizasyonu 2000 yılında kurulmuştu) 2009 Pekin’de Jowat (Beijing) Adhesi- ves Co. Ltd. kuruldu. Casanin AG ve Jowat Swiss, Jowat Swiss AG çatısı altında birlikte çalışmaya başladı 2010‘dan itibaren Türkiye, Hindistan ve Kolombiya’da Jowat’a bağlı şirketler kuruldu. 2015 Avrupa anonim şirketine dönüşme (SE) Bandar Enstek ‘te (Malezya) yeni üretim yerinin açılış töreni oldu ve işleyiş başladı 2002 Anonim şirketine dönüşme (AG) 2014 1987 yılından beri yapı- lan Jowat Sempozyumu Detmold’te ele alındı 2004 İsviçre’de PU prepolimerleri için yetki merkezinin açılması Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 21 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 21 16.08.2016 08:36:42 16.08.2016 08:36:42 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 2116.08.201608:36:42 16.08.201608:36:42

Pages Overview