Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Imagebroschüre 2016 TR

22 Markalar her zaman büyülemiştir. Markalar günlük haya- tımızda her zaman her yerde vardır. Müşteri olarak markayı benimseyerek ve yüksek etkili bir mesajı da beraberinde geti- rerek üstün kalite ve performansa inandırma gücüne sahiptir. B2B markaları genellikle müşteri aklında oldukça karışıktır fa- kat bireysel olarak geçmişe dönük birçok tatmin edici müşteri ilişkilerine dayalıdır. Markalar genellikle şirket tarihi boyunca hedef kitle gereksinimleri ve teknik olanaklarına adapte olarak sürekli bir gelişim halindedir. Markalar kendi sektörlerinde güvenilir tedarikçiler, inandığı- mız partnerler ve vizyonlardır. Bu onların her zaman rolüydü ve hiçbir zaman da değişmeyecek. “Biz vaatlerimize sadığız” – Jowat olarak bizim için hedef, dünya çapında bir marka olarak anımsanmaktan daha çok; marka olarak bugüne kadarki müşteri ilişkilerimize dayanarak performans sözümüzü tutmaktır. Marka Marka Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 22 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 22 16.08.2016 08:36:42 16.08.2016 08:36:42 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 2216.08.201608:36:42 16.08.201608:36:42

Pages Overview