Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Imagebroschüre 2016 TR

5 Yapıştırıcı dünyasına hoş geldiniz! Yapıştırma, en verimli montaj yöntemi olduğundan, dünyada büyüyen bir endüstridir. Aile şirketi olan Jowat Grubu dünyada lider yapıştırıcı üreticilerinden biridir. Geleneğe ve deneyime dayanan neredeyse 100 yıllık kurumsal gelişim, bizim sayısız sektörde ve uygulama alanında, teknolojiler ve yenilikler açısından lider şirket olarak çalışmamızı sağlar. Yenilikçi liderliğimizi bağlılık ve yetkinlik ile çalışan personellerimize, yapıştırıcı uzmanlarımızın da müşterilerimiz için her zaman mükemmel bir çözüm bulma- sına borçluyuz. Giriş Giriş İlgili kapsamlı hizmet ile eşleşen 500‘den fazla çeşidiyle Jowat yapıştırıcılar birçok ürün için üretim süreçlerini optimi- ze eder. Bunun ötesinde modern ve son derece çeşitli ya- pıştırıcı teknolojiler ile sunulan tüm avantajlardan müşterimiz istifade eder. Jowat SE global satış yapısıyla 21 Jowat iştiraki ve dört kı- tada altı üretim yeri ile beraber açıkça tanımlanmış pazarlar üzerinde çalışır. Önemli sektörler arasında ağaç sanayi ve mobilya imalatı, kağıt ve ambalaj sanayi, grafik endüstrisi, otomotiv, tekstil, ve elektrik endüstrisi vardır. Günlük çalışmamızın ana amacı dünya üzerindeki tüm müş- terilerimize yapıştırıcı, kimyasal ürün ve özel hizmet suna- rak ve nitelikli kurumsal büyüme ile firma sahiplerimizi tatmin ederek beklentilerimizle buluşmaktır. Yapıştırmanın başarı hikayesi hızlı bir şekilde gelişiyor. Jowat sizinle beraber bu başarı hikayesine yeni sayfalar ekleyip yazmaya hazır. Gelin ve bize katılın. Klaus Kullmann Dr. Christian Terfloth Ralf Nitschke Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 5 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 5 16.08.2016 08:36:26 16.08.2016 08:36:26 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 516.08.201608:36:26 16.08.201608:36:26

Pages Overview