Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Imagebroschüre 2016 TR

7 Mobilya, kapı ve zeminler Jowat yapıştırıcılar ahşap ve mobilya endüstrisinin standart uy- gulamaları için; kenar bantlamada, profil sarmada, düz laminas- yon ve kaplamada, sandviç elemanlarının montajında, memb- ran presleme teknolojisinde, sonradan şekillendirilen ve tezgah mühürlemede, döşemelerde (parke ve laminat), çividen, çerçe- veler ve karkas yapıştırma yoluyla 3D mobilya cephe imalatı ve kapıların imalatında kullanılmaktadır. Ağaç işleme endüstrisi ve glulam Sadece Jowat portföyündeki kilit ürün grubu olan sertifikalı ya- pıştırıcılar; inşaat için katı ahşap üretimi, lamine ahşap ve çap- raz lamine ahşap için kullanılmaktadır. Masif ahşap yapıştırma, pencere çerçevesi elemanları ve pencere çerçeveleri üretimi, birbirine geçmeli, kenar yapıştırmalı çok katmanlı paneller ve montaj yapıştırma ahşap işleme sektöründeki diğer uygulama- lardır. Döşeme mobilya, yatak Yüksek düzeyde manuel montaj ve geniş ürün gamı gerektiren döşeme mobilya ve yatak-sünger sanayiinin Jowat yapıştırıcıla- rını uzun yıllardır kullandığı görülmektedir. Yatak sektörünün ve- rimlilik, sağlık, konfor ve güvenliğe yönelik artan talepleri üzerine yapıştırıcılarımız için yenilikçi gelişmeler başlamıştır. İnşaat sektörü ve montaj Pencere profil sarma için kullanılan yapıştırıcılar önemli zor- luklarla karşı karşıyadır: Örneğin; nihai ürünlerin dayanıklılığı, yüzeyler ve dekor malzemelerinin artan çeşitliliği gibi. Yalıtım bileşenlerinin imalatı, betondan eşya yapımı, izolasyon malze- meleri, kaplama elemanları, önceden birleştirilmiş konut üretimi ve montaj yapıştırma inşaat ve yapı sanayiindeki diğer uygula- malardır. Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 7 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 7 16.08.2016 08:36:27 16.08.2016 08:36:27 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 716.08.201608:36:27 16.08.201608:36:27

Pages Overview