Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Imagebroschüre 2016 TR

9 Kâğıt | Paketleme Kâğıt | Paketleme Kağıt ve ambalaj sektörü, dünya üzerinde en fazla yapıştırı- cı tüketen ve en değişik yapıştırıcı teknolojilerine ve uygu- lamalarına sahip olan sektördür. Kağıt ve ambalaj sektöründe, Jowat SE sektör lideri olarak ye- nilikçi uygulamalarda ve niş alanlarda uzmanlığını başarıyla göstermekte ve bu alanlarda sürekli büyüme hedefiyle devam etmektedir. Nihai ürünün markasını tanıtmak için ambalaj giderek önem kazanmakta ve dolayısıyla yenilikçi yapıştırıcılar için zorluklar artmaktadır. Yenilenebilir kaynaklardan yapılan sürdürülebilir ambalaj birimleri de Jowat’ı rekabette öne çıkarmak için yeni fırsatlar oluşturmaktadır. Grafik endüstrisinde, tüm kağıt ve ambalaj sektörlerinde olduğu gibi doğru yapıştırıcılara karar verilmesi için yetkili teknik danış- manlığımız çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. Jowat, stan- dart folyo yüzeylerin yapıştırılması, son derece şeffaf yüzeyler veya geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış matbaa sto- kunun işlenmesi için standartlar belirlemektedir. Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 9 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 9 16.08.2016 08:36:30 16.08.2016 08:36:30 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 916.08.201608:36:30 16.08.201608:36:30

Pages Overview