APLIKACJA PRODUKTU

Świadomość konsumentów na temat zdrowych warunków życia rośnie. Aspekty ekologiczne, takie jak możliwa emisja z produktów budowlanych odgrywają główną rolę w zaspokajaniu tych potrzeb. „Eko-życie” oraz różnorodne narzędzia do klasyfikacji emisji znalazły się w centrum nieustannej uwagi mediów. Produkty niskoemisyjne to nie tylko kolejny eko-trend – stanowią one prawdziwy napęd do zmiany sposobu myślenia. Konsumenci zaczynają rozważać wpływ, jaki te materiały wywierają na ich życie codzienne.
Kleje dyspersyjne PVAc serii Jowacoll® mają bardzo niską zawartość formaldehydu i dzięki swojej wszechstronności zapewniają rozwiązanie dla szerokiego zakresu zastosowań.

Formaldehyd jest substancją chemiczną znaną od dawna i pierwotnie stosowaną jako środek konserwujący w celu zwiększenia trwałości produktów. Z przyczyn technologicznych kilka podstawowych składników klejowych, takich jak alkohol poliwinylowy i monomer octanu winylu, zawiera niewielkie ilości formaldehydu. Dotyczy to wszystkich klejów na bazie polioctanu winylu (PVAc). Zawartość formaldehydu jest znacznie wyższa w reaktywnych dyspersjach D3 i D4 w porównaniu do klasycznych dyspersji PVAc. Wynika to z reakcji sieciowania klejów dyspersyjnych PVAc, która ułatwia uzyskanie wyższej odporności. Formaldehyd oddziela się w tak zwanej reakcji kondensacji.

Po szeroko zakrojonych analizach, Jowat zdołał znacznie zmniejszyć zawartość formaldehydu poprzez optymalizację procedur produkcyjnych. Na przykład emisje formaldehydu z Jowacoll® 103.10 zostały zmniejszone nawet o 80%, a odporność produktu na wodę i ciepło nie uległa zmianie. Dlatego emisje reaktywnych dyspersji Jowacoll® D3 i D4 są poniżej dopuszczalnych wartości granicznych zgodnie z różnymi wytycznymi, a w niektórych produktach nawet blisko granicy wykrywalności.

 

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Choose a product group
  • Low VOC and FOG Adhesives
  • Low Formaldehyde Dispersions

Low VOC and FOG Adhesives

Base Application Characteristics Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowapur® 158.97 PU Dispersion Is used for bonding soft PVC foam foils in vaccum deepdrawing methods. It is mainly used for the production of laminated interior parts for vehicles. Two component laminating and deepdrawing adhesive, reactivated by heat. 305 / 25 de en
Jowatherm-Reaktant® 642.00 PUR Hot Melt Adhesive For laminating diverse substrates to produce interior parts for the automotive industry. Short open time and high initial strength. After complete reaction, very high bond strength coupled with outstanding resistance to heat and very good resistance to low temperatures. 23000 / 140 de en
Jowatherm-Reaktant® MR 642.90 Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive For laminating diverse Substrates for the production of interior parts in the automotive industry. Monomer-reduced PUR adhesive with short open time and high initial strength. Contains a fluorescence marker for detection. 17000 / 140 de en

Low Formaldehyde Dispersions

Base Application Characteristics Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowacoll® 103.10 PVAc Dispersion For all bonding purposes requiring increased resistance to wet environments, e.g. for doors, windows and furniture in high-humidity areas. General-purpose glue for soft and hardwood bonding, as well as for particleboard and other wood-based substrates, also for laying parquett and laminate (tongue-and-groove) flooring and for veneering purposes. General D3 glue with high heat resistance. 11000 ± 2000 / 20 de en fr
Jowacoll® 103.30 PVAc Dispersion For all bonding purposes requiring increased resistance to wet environments, e.g. for doors, windows and furniture in high.humidity areas. General-purpose glue for soft and hardwood bonding, as well as for particleboard and other wood-based substrates. For high frequency bonding, also for laying parquet and laminate (tongue-and-groove) flooring and for veneering purposes. Flat lamination of wood-based substrates with finish foils, pressure laminates in cold and warm pressing procedures, and HF methods. Also for paper doubling. PVAc dispersion adhesive with very high initial strength and heat resistance. 12500 ± 2500 / 20 de en fr
Jowacoll® ER 147.00 Foil Adhesive Dispersion of vinyl acetate copolymer for laminating PVC foils and decor paper foils to particleboard and hardboard as well as to plywood, on roller laminators and wrapping machines. Good mechanical processing characteristics, fast setting, good heat resistance 10000 / RT de en fr

Wymienione artykuły stanowią jedynie część dostępnego portfolio produktów. Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Dane techniczne, cechy i zakres zastosowania podane w tabeli przedstawiają różnice między poszczególnymi klejami z portfolio produktów. Nasz Dział Technologii nasi Przedstawiciele Handlowi służą radą oraz wsparciem w znalezieniu najlepszego kleju do konkretnego zastosowania.

Uwaga: Informacje na stronie oparte są na wynikach badań z naszych laboratoriów, a także na doświadczeniach zdobytych w tej dziedzinie i w żaden sposób nie stanowią gwarancji właściwości produktu. Ze względu na szeroką gamę zastosowań, podłoży i metod przetwarzania, na które nie mamy wpływu, nasza odpowiedzialność nie może wynikać z przedłożonych wskazań ani bezpłatnej usługi doradztwa technicznego. Próby przydatności u klienta w codziennych warunkach przechowywania oraz przetwarzania kleju oraz odpowiednie pomiary dla dopasowania najlepszego produktu są absolutnie konieczne. Dane techniczne oraz dodatkowe informacje znajdują się w najnowszych kartach technicznych.

 

Downloads