Reaktywne kleje termotopliwe

Reaktywne kleje termotopliwe przed dalszą obróbką są podgrzewane i aplikowane w stanie stopionym. Przez schłodzenie najpierw powstaje czysto fizyczne połączenie, które przekształca się w odpowiednią wytrzymałą spoinę. W wyniku reakcji z cząsteczkami wody ( z substratu lub z wilgotnego powietrza) dochodzi do chemicznego sieciowania, tworzy się elastomer. Dzięki sieciowaniu reaktywne kleje topliwe spełniają zwiększone wymagania dotyczące wytrzymałości, odporności na wilgoć i ciepło oraz chemikalia.
Reaktywne grupy w klejach topliwych mają ponadto nader pozytywny wpływ na spektrum adhezji, gdyż klej dodatkowo  może utworzyć z odpowiednim partnerem na powierzchni substratu stałe ( kowalencyjne) wiązanie chemiczne.
Obok reaktywnych klejów termotopliwych na bazie poliuretanu i poliolefin firma Jowat oferuje nowy wysokowydajny granulat PUR bez wypełniaczy – dla najwyższych wymagań pod względem jakości i optyki.

Zalety reaktywnych klejów termotopliwych

PUR Granulate

Easy entry into PUR Technology - Processing on conventional edgebanders...

Monomer-reduced hot melts

Non-hazardous reactive hot melts with minimal emissions and increased health protection

  • 100 % zawartość ciał stałych, bez rozpuszczalników
  • najwyższa odporność na wodę i parę wodną po chemicznym utwardzeniu
  • najwyższa odporność termiczna po chemicznym utwardzeniu
  • duża szybkość produkcji dzięki krótkim czasom wiązania
  • szerokie spektrum adhezji do różnych materiałów
  • ze względu na niskie temperatury aplikacji sprawdzają się przy foliach termoplastycznych
  • zniwelowanie nierówności powierzchni
  • elastyczna spoina

Cechy szczególne:

Reaktywne kleje termotopliwe PUR przy kontakcie z wilgocią reagują z cząsteczkami wody, dlatego dostępne są tylko w specjalnych, wodoszczelnych opakowaniach przystosowanych do pracy w odpowiednich urządzeniach.

Seria produktów, właściwości i zastosowanie

Jowatherm-Reaktant® PUR- Hotmelt

Baza: poliuretan
Właściwości: jednoskładnikowe, sieciujące pod wpływem wilgoci kleje termotopliwe. Kleje reaktywne poliuretanowe to 100%-owe systemy, które nie zawierają ani rozpuszczalników ani wody. Kleje topliwe na bazie poliuretanów oferują najlepsze właściwości  adhezyjne do najróżniejszych materiałów.
Dostępne: w postaci  granulatu, w kartuszach, w puszkach, w  hobbokach, w beczkach
 


Jowatherm-Reaktant® POR-Hotmelt

Baza: poliolefiny ( np. etan, propan, butan)
Właściwości: jednoskładnikowe, sieciujące pod wpływem wilgoci kleje topliwe. Kleje POR-Hotmelt są specyficzną formą klejów reagujących na wilgoć. Główną cechą charakterystyczną tych klejów topliwych jest chemiczne sieciowanie poprzez silany. W przeciwieństwie do klejów topliwych PUR – nie zawierają one, jako grupy reaktywnej,  isocyjanianu i dlatego nie są sklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Kleje topliwe POR w porównaniu do klasycznych termoplastycznych  klejów  topliwych PO charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na temperaturę. Wachlarz zalet tego „rozwiązywacza problemów” dopełnia znakomita adhezja, również do trudnych substratów i powierzchni.
Dostępne: w kartuszach, w puszkach, w hobbokach, w beczkach


Zastosowanie

Okleinowanie

Okleinowanie

Laminowanie płaskie

Laminowanie płaskie

Opłaszczowanie profili

Opłaszczowanie profili

Laminacja pianek

Laminacja pianek

Laminowanie tekstyliów (Sektor przemysłowy)

Laminowanie tekstyliów (Sektor przemysłowy)

Laminowanie wnętrz pojazdów

Laminowanie wnętrz pojazdów

Produkcja podłóg laminowanych, winylowych i designerskich

Produkcja podłóg laminowanych, winylowych i designerskich

Elementy kompozytowe

Elementy kompozytowe

Opłaszczowanie profili okiennych

Opłaszczowanie profili okiennych