Informacje o produkcie

Kleje poliuretanowe o zmniejszonej zawartości monomerów nie są nowe. Kleje termotopliwe PUR o zmniejszonej zawartości monomerów z serii produktów Jowatherm-Reaktant® MR opracowanych przez specjalistów od klejów z firmy Jowat SE są sprzedawane na całym świecie i cieszą się coraz większym powodzeniem.

Główną zaletą tych klejów jest to, że nie są klasyfikowane jako materiał niebezpieczny. Dlatego mogą być stosowane w wielu środowiskach produkcyjnych, które muszą być wolne od substancji niebezpiecznych i gdzie nie można stosować standardowych klejów PUR. Często też klienci żądają, aby w produkcji nie stosować niebezpiecznych klejów. Takie kleje mogą być używane z wielu różnych powodów.

Doskonałe właściwości tych produktów są dobrze znane, a kleje są dobrze ugruntowane w wielu obszarach zastosowań ze względu na ich wyjątkowe właściwości. Jednak przetwórcy często pytają, jak to możliwe, że PUR o zmniejszonej zawartości monomerów nie jest niebezpieczny, podczas gdy standardowy PUR jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Reaktywne kleje topliwe zawierają izocyjaniany, które są niezbędne do reakcji sieciowania i odgrywają istotną rolę w znakomitych właściwościach wiążących tych klejów. Izocyjaniany są albo związane z polimerem, albo występują w postaci monomeru jako diizocyjanian difenylometanu, krótki MDI (nr CAS 101-68-8). Standardowe kleje PUR zaliczane są do materiałów niebezpiecznych głównie ze względu na zawartość monomeru MDI w produkcie.