Green Adhesives – zrównoważone klejenie

Zwiększanie zrównoważonego rozwoju podczas klejenia jest częścią misji Jowat. Aby osiągnąć główny cel, jakim jest ochrona zasobów, skupiamy się zarówno na samym kleju, jak i na procesie klejenia.

Jak wspólnie kształtujemy przyszłość klejenia w sposób bardziej odpowiedzialny i co mogą Państwo zrobić, aby procesy klejenia były bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone? Początkiem jest wybór właściwego kleju. Dlatego właśnie opracowaliśmy Green Adhesives – nasze portfolio zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w zakresie klejów. Zastosowanie w wielu różnych aplikacjach przyczynia się do pozytywnego wkładu w ochronę cennych zasobów oraz ochronę pracowników i klientów.

Czym są Green Adhesives?

Nazwa „Green Adhesives” obejmuje kleje Jowat, które spełniają różne aspekty zrównoważonego rozwoju i oferują każdej firmie możliwość klejenia w sposób bardziej odpowiedzialny i przyjazny dla środowiska.

Serie produktów

Surowce odnawialne

Surowce odnawialne

Postępujące zużycie surowców kopalnych jest jednym z najważniejszych problemów środowiskowych naszych czasów – poszukiwane są rozwiązania oszczędzające zasoby. Dzięki serii produktów GROW firmie Jowat udało się opracować trwałe kleje z dużym udziałem surowców pochodzenia biologicznego, które mają taką samą jakość jak tradycyjne kleje.

Zdrowe życie

Zdrowe życie

Konsument końcowy przywiązuje coraz większą wagę do nieszkodliwości swojego otoczenia. Materiały i przedmioty codziennego użytku powinny być wolne od substancji szkodliwych, a więc nieszkodliwe zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Przyczyniamy się do tego dzięki klejom o niskiej zawartości i emisji substancji szkodliwych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Jako pracodawca są Państwo odpowiedzialni za swoich pracowników. W ramach wymogu substytucji można przyczynić się do zmniejszenia potencjału zagrożenia poprzez zmianę stosowanego kleju. Ochronę pracowników można zapewnić w dużej mierze poprzez przejście na kleje topliwe o obniżonej zawartości monomerów.

Ochrona zasobów naturalnych

Ochrona zasobów naturalnych

Postępujące zużycie surowców kopalnych jest jednym z najważniejszych problemów środowiskowych naszych czasów – poszukiwane są rozwiązania oszczędzające zasoby. Dzięki rozwiązaniom, które zarówno zmniejszają zużycie kleju, jak i mogą być stosowane w niskich temperaturach przetwarzania, Jowat wnosi istotny wkład w zrównoważoną i oszczędną produkcję.