DrewnoMeble
Profesjonalny artykuł

PUR przyszłość dla oklejania wąskich powierzchni

Wykres nr 1: Wytrzymałość na odzierania obrzeży pod kątem 90˚C w przedziale temperatur od -20˚C do 100˚C dla różnych klejów topliwych.

Wykres nr 2: Stopień utwardzenia kleju 607.60 w zależności od wilgotności powietrza

Niewidoczna spoina, wysoka odporność termiczna, odporność na wodę i wytrzymałość mechaniczna połączeń klejowych to życzenia konsumentów. Wysoka jakość klejenia jest kluczowym kryterium produkcji. Producenci chcąc sprostać wysokim wymaganiom rynku poszukują coraz to nowych metod i komponentów.

Oklejanie wąskich płaszczyzn to wymagający rodzaj klejenia. Dotychczas najczęściej stosowane były kleje topliwe EVA i PO. Innowacją były natomiast kleje topliwe niewypełnione o bardzo dobrych właściwościach adhezyjnych. Dziś wzrost wymagań spowodował zwiększone zainteresowanie klejami poliuretanowymi (PUR), które powszechniej wkraczają do przemysłu. Jeszcze dwadzieścia lat temu kleje te były osiągalne wyłącznie dla dużych firm. Obecnie coraz częściej zainteresowani są nimi również nieduzi producenci i firmy rodzinne. Ograniczenie w powszechnym stosowaniu klejów poliuretanowych związane jest głównie z ich relatywnie wysoką ceną, ale również z brakiem ogólnej wiedzy na temat zachowywania się reaktywnych klejów topliwych w procesie technicznym.

 Jowat chce wyjść naprzeciw tym obawom i skutecznie je rozwiać.
W pierwszej kolejności należałoby przedstawić zalety klejów PUR. Kleje te:

  • wykazują wysoką odporność termiczną, 
  • są odporne na wodę i wilgoć,
  • charakteryzują się wysoką adhezją dlatego są stosowane do klejenia nawet trudnych materiałów np. polipropylenu,
  • mają stosunkowo niską temperaturę pracy,
  • wykazują wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Proces utwardzania klejów poliuretanowych
Sposób w jaki zachodzi reakcja jest istotny, aby zrozumieć wyjątkowe właściwości tych klejów. Kleje reaktywne PUR wiążą w procesie, który składa się z dwóch etapów: schłodzenia i sieciowania. Sieciowanie zachodzi pod wpływem  wchłaniania wody z powietrza i klejonych materiałów. W efekcie procesu sieciowania klej poliuretanowy staje się odporny na działanie wody i podwyższonych temperatur.  Zależność szybkości sieciowania od wilgotności powietrza przedstawiono na wykresie. 

Paleta produktów
Kleje poliuretanowe są oferowane w postaci świec o różniej gramaturze. Oferujemy  opakowania począwszy od beczek 180kg poprzez hoboki o wadze ok. 22kg  do puszek o pojemności ok. 2 kg oraz kartuszy 310ml. Wszystkie pojemniki są hermetycznie zamknięte w atmosferze ochronnej, aby zapobiec reakcji siecowania.

Jowat oferuje unikalne kleje PUR w formie granulatu przeznaczone do oklejania wąskich płaszczyzn. Dzięki czemu mogą być one stosowane w tradycyjnych urządzeniach i maszynach przeznaczonych dla klejów EVA i PO. Pozwala to uniknąć wysokich kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem maszyn ze specjalnymi hermetycznymi aplikatorami do klejów PUR. Należy jedynie zastosować się do kilku zasad, aby proces był efektywny i nie przynosił strat. Klej w granulacie do momentu wsypania go do topielnika powinien pozostać szczelnie zamknięty, ilość kleju w topielniku powinna być dopasowana do zapotrzebowania w danej chwili, a w przypadku przerw w produkcji temperatura topielnika powinna też zostać obniżona. Wszystkie te czynności pozwalają na redukcję szybkości procesu sieciowania stopionych klejów w topieniu.

Czyszczenie układu
Jowat oferuje również środki do efektywnego czyszczenia układu. Dopasowanie płynu płuczącego pod względem lepkości pozwoli dokładnie oczyścić węże i topielnik. Im wyższa lepkość środka czyszczącego w stosunku do lepkości kleju tym skuteczniejszy jest efekt wytłaczania-czyszczenia węży i całego układu. 

Właściwości higieniczne
Kleje poliuretanowe posiadają w swoim składzie izocyjaniany. Izocyjaniany w procesie sieciowania  reagują z grupami –OH zawartymi w wodzie tworząc grupy poliuretanowe. Utwardzone kleje po całkowitym usieciowaniu są nietoksyczne. Problemem są nieprzereagowane izocyjaniany  w postaci wolnych monomerów, które w wysokiej koncentracji mogą wykazywać właściwości kancerogenne.
Nowością  wprowadzoną przez Jowat są kleje poliuretanowe ze zredukowaną ilością kancerogennego monomeru izocyjanianu (monomer reduced- MR). Ilość poniżej 0,1% wolnego monomeru izocyjanianu czyni go bezpiecznym dla osób zatrudnionych w procesie produkcji. Na pakowaniach nie widnieją piktogramy ostrzegawcze. Te innowacyjne kleje  to odpowiedź na wciąż wzrastające wymogi ochrony zdrowia. 

Zastosowanie
Wysoka odporność termiczna oraz wodoodporność to właściwości, które idealnie sprawdzą się przy produkcji mebli kuchennych.  Zabudowa kuchenna i blaty są narażone na ciągłe działanie wody,  gorącej pary wodnej, gorącego powietrza i wysokich temperatur. Spoina w tych elementach musi być wyjątkowo trwała.  Spoiny z klejów poliuretanowych są również odporne na chemikalia, dzięki czemu sprawdzają się do kontaktu z odczynnikami chemicznymi w laboratoriach i pracowniach. 

Podsumowanie
Przedstawione wyżej kleje to rozwiązania idealne do wąskich płaszczyzn.  Wymienione zalety sprawiają, że połączenie klejowe jest niezwykle trwałe i wytrzymałe a spoina niemalże niewidoczna. Jest cienka i zlewa się z kolorystyką szerokiej powierzchni. 
Kleje  MR-PUR to przyszłość dla przemysłu opierająca się na zrównoważonym rozwoju bezpiecznym  zarówno dla człowieka jak i środowiska. Badania wykazują bardzo dobre wyniki wytrzymałościowe co motywuje do nieustannych badań nad tymi klejami.