Jowat-lim för säkrare arbetsplatser

Genom att välja våra lim, som har ett lägre innehåll av monomeriska isocyanater eller lösningsmedel, bidrar du till anställdas skydd och hälsa i den mening som avses i substitutionskravet.

Lim för arbetssäkerhet: En del av våra gröna limmer

Hållbarhet genom mångfald. Engagemanget för ökat personalskydd utmärker ett företag som agerar hållbart och ansvarsfullt. Genom att använda utvalda lim från Jowat Green Adhesives bidrar du som arbetsgivare på ett viktigt sätt till arbetsmiljön och samtidigt optimerar dina processer:

  • Sedan början av 2000-talet har Jowat framgångsrikt utvecklat alternativ tillverkningsteknik för PUR smältlim som inte kräver GHS-märkning. Dessa monomerreducerade (MR) produkter med ett minimerat innehåll av diisocyanatmonomerer kan bearbetas utan skadliga ämnen i flertalet produktionsområden. Användare är skyddade och limapplikationer möjliggörs utan ytterligare utbildning för anställda.
  • Jowatac® produktfamilj kännetecknas av en hög andel råvaror och därmed en låg lösningsmedelshalt. Detta leder inte bara till en reducerad utsläppsskatt, utan också en lägre brandrisk.

Monomerreducerade lim

Vad är monomerreducerade lim?

De flesta reaktiva smältlim innehåller isocyanater, som är nödvändiga för härdningen och den starka limfogen hos dessa lim. Dessa isocyanater är både polymerbundna och i monomerisk form som dimetylmetan diisocyanat, eller MDI för kort (CAS nr 101-68-8).
Isocyanater har en irriterande effekt på huden, slemhinnorna, ögonen och luftvägarna. Beroende på koncentrationen kan de också utlösa allergier. Därför måste limmer med en andel monomerisk MDI> 0,1 % märkas med GHS-symbolen 08 (hälsorisk) enligt de nuvarande reglerna för märkning av farliga ämnen (GHS). Andelen monomeriskt MDI i MR-lim är under 0,1%. Enligt den nuvarande EU-förordningen (EU1272 /2008 och den tillhörande ändringsförordningen EU790 /2009) finns det inget behov av att märka den som ett farligt ämne. Användare av MR-lim påverkas inte heller av den obligatoriska utbildningen som tillkännagavs för 2023 – så en förändring ger dubbelt effekt.

 

Fördelarna med monomerreducerade lim

Med övergången till monomerreducerade lim slår du två flugor i en smäll: förutom förbättrad arbetssäkerhet slipper du genomföra den lagbundna utbildningen som träder i kraft 2023.

  • Ingen GHS-märkning av farliga ämnen
  • Inga P- och H-fraser krävs
  • Förbättrat användarskydd
  • Ingen obligatorisk utbildning för operatörerna
PI_Jowatherm-Reaktant MR.PDF

Lösningsmedelsreducerade lim

Vad är lösningsmedelsreducerade lim?

Beroende på land och region regleras utsläppen av lösningsmedel alltmer. På grund av den betydande minskningen av lösningsmedelshalten kan miljökraven uppfyllas eller produktionen utökas. Med utvalda lösningar från Jowatac®-limserien bidrar Jowat på ett viktigt sätt till detta.

Fördelarna med lösningsmedelsreducerade lim

Särskilt möbelindustrin med mycket skumdynor drar nytta av användningen av lösningsmedelsreducerade lim med minskade utsläpp – vi har ju alla daglig kontakt med soffor och sängar.

  • Minskning av VOC-utsläppen med upp till 75 % jämfört med konventionella produkter
  • Minskad brandrisk vid professionell bearbetning

Produktdata

Choose a product group
  • Monomer-reduced Adhesives
  • Solvent-reduced Adhesives

Monomer-reduced Adhesives

Base Application Characteristics Download
technical
data sheet (PDF)
Jowatherm-Reaktant® MR 609.94 Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive For flat lamination and for the manufacture of sandwich elements, also for assembly operations in the wood- and automotive industries. Monomer-reduced PUR hot melt adhesive with short open time and high initial strength. de en fr
Jowatherm-Reaktant® MR 607.90/91 Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive For bonding thermoplastic edgebands (e.g. PVC, ABS, PP, PMMA) with a suitable primer coating on the reverse side, as well as edgebands made from resinated decor paper or veneer. Our label-free PUR hot melt adhesive has a fast setting and a high initial strength. de en fr
Jowatherm-Reaktant® MR 609.93 Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive For flat lamination and for the manufacturer of Sandwich Elements, also for Assembly operations in the Wood Industry. PUR hot melt adhesive with medium open time and high initial strength. Low flame-spread characteristics according to IMO Resolution A.1/3.18 e. de en fr
Jowatherm-Reaktant® MR 608.90 Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive For wrapping wood profiles with decor or finish foils and bonding thermoplastic edgebands (e.g. PVC, ABS, PP, PMMA) with a suitable primer coating on the reverse side, as well as edgebands made from resinated decor paper or veneer. Our label-free PUR hot melt adhesive has a fast setting and high initial strength. de en fr
Jowatherm-Reaktant® MR 642.90 Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive For laminating diverse Substrates for the production of interior parts in the automotive industry. Monomer-reduced PUR adhesive with short open time and high initial strength. Contains a fluorescence marker for detection. de en fr
Jowatherm-Reaktant® MR 604.90 Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive For wrapping wood and plastic profiles with decor foils or decor papers. Our label-free PUR hot melt adhesive is characterized by good hydrolysis stability and high initial strength, especially with sharp profile contours. de en fr
Jowatherm-Reaktant® MR 630.99 Monomer-Reduced PUR Hot Melt Adhesive For the assembly of composite materials in the textile industry. Laminating adheisve with good strength and soft, textile feel. PUR hot melt adhesive, contains UV tracers for detection. de en fr

Solvent-reduced Adhesives

Base Application Characteristics Download
technical
data sheet (PDF)
Jowatac® 471.60/64 SBS Styrene copolymer adhesive (SBS) for bonding foam material, also moulded foam and upholstery wadding to each other, as well as to woord, hardboard, chipboard, cardboard, rubberized hair and similar upholstery materials. Also for expanded polystyrene. High solids content, therefore low VOC emissions and minimal odour. Good spraying properties, good initial adhesion, can be applied unilaterally; the surface tack disappears after a relatively short time. de en fr
Jowatac® 476.70/74 SBS Styrene copolymer adhesive (SBS) for bonding foam material, also moulded foam and upholstery wadding to each other, as well as to woord, hardboard, chipboard, cardboard, rubberized hair and similar upholstery materials. Also for expanded polystyrene. High solids content, therefore low VOC emissions and minimal odour. Good spraying properties, good initial adhesion, can be applied unilaterally; the surface tack disappears after a relatively short time. de en fr
Jowatac® 477.74 SBS Styrene copolymer adhesive for bonding foam material, also moulded foam and upholstery wadding to each other, as well as to wood, hardboard, chipboard, cardboard, rubberized hair, and similar upholstery materials. Also for expanded polystyrene. High solids content, therefore low VOC emissions and minimal odour. Good spraying properties, good initial adhesion, can be applied unilaterally; the surface tack disapears after a relatively short time. de en

The products listed only represent a limited selection of the available product portfolio. Product availability might differ by region. The technical data, characteristics and field of application provided in the table outline the differences between the individual adhesives of the product portfolio. Our Application Technology Department and our Sales Representatives are on hand to provide advice and support you finding the best adhesive for your particular application.

Note: The information on this page is based on test results from our laboratories as well as on experience gained in the field, and does in no way constitute any guarantee of properties. Due to the wide range of different applications, substrates, and processing methods beyond our control, no liability may be derived from these indications nor from the information provided by our free technical advisory service. Customer trials under everyday conditions, testing for suitability at normal processing conditions, and appropriate fit-for-purpose testing are absolutely necessary. For the specifications as well as further information, please refer to the latest technical data sheets.