Green Adhesives – Hållbar Limmning

Att öka hållbarheten i bindning är en del av Jowat’s uppdragsförklaringar. För att uppfylla det stora målet med resursbevarande fokuserar vi på själva limmet men också på limningsprocessen.

Hur arbetar vi tillsammans för att forma framtidens limning på ett mer ansvarsfullt sätt och vad kan du göra för att göra dina limningsprocesser säkrare och mer hållbara? Att välja rätt lim är en början. Därför har vi utvecklat Green Adhesives – vår portfölj av hållbara och skonsamma limlösningar. Genom att använda dem i en mängd olika applikationer bidrar du positivt till bevarandet av värdefulla resurser och skyddet av dina anställda och kunder.

Vad är Green Adhesives?

I namnet "Green Adhesives" kombinerar vi Jowat-lim som uppfyller olika aspekter av hållbarhet och erbjuder varje företag möjligheten att göra limning mer ansvarsfull och miljövänlig.

Produktserie

Förnybara råvaror

Förnybara råvaror

Den progressiva konsumtionen av fossila råvaror är en av vår tids avgörande miljöfrågor – resursbesparande lösningar efterfrågas. Med GROW-sortimentet har Jowat lyckats utveckla hållbara lim med en hög andel biobaserade råvaror som har samma kvalitet som konventionella lim.

Hälsosamt liv

Hälsosamt liv

Slutanvändaren fäster allt större vikt vid säkerheten i sin miljö. Material och föremål som används dagligen bör vara fria från skadliga ämnen och därmed ofarliga för både människor och djur. Med lim som har låga föroreningar och dessutom utsläppssnåla bidrar vi till detta.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Som arbetsgivare ansvarar du för dina anställda. Som en del av substitutionskravet kan du bidra till att minska riskpotentialen genom att byta lim som används. Du bidrar avsevärt till arbetarskyddet genom att byta till monomerreducerade smältlim.

Resursbesparing

Resursbesparing

Fortsatt användning av fossila råvaror är en av vår tids största miljöproblem – det krävs resursbesparande lösningar. Jowat levererar lösningar som minskar limförbrukningen och kan bearbetas vid låga appliceringstemperaturer för att stödja en hållbar och kostnadseffektiv produktion.