Jowat Biobaserade lim

Biobaserade lim: En del av Green Adhesives

Hållbarhet genom mångfald. Att undvika fossila råvaror genom den ökade användningen av förnybara resurser är bara en del av helheten. Med våra Jowat Green Adhesives erbjuder vi en mångsidig limportfölj så att du kan göra dina limprocesser mer hållbara och ansvarsfulla i alla avseenden.

Fossila bränslen är ändliga. Många lim är också baserade på råolja eller naturgas. För att kunna ta ytterligare ett steg mot oberoende från petro-ursprungliga råvaror och för att göra ett resursbesparande bidrag till miljöskyddet har vi utvecklat våra produkter av GROW-serien.

Vad är biobaserade lim?

Vid tillverkningen av våra biobaserade lim förlitar vi oss på råvaror från förnybara resurser. När vi gör vårt urval ser vi till att inte konkurrera med livsmedelsproduktionen. Produktionen av våra smältlim sker i våra egna anläggningar, som är certifierade enligt olika ISO-certifikat.  
Utvalda lim i GROW-serien uppfyller kraven i FDA 175.105 och EU 10/2011 för livsmedelsförpackningar. Dessutom är Jowatherm® GROW 853.20 DIN-testad och certifierad med ett biobaserat innehåll på 20 – 50 % (8C183). Denna andel granskas och kontrolleras regelbundet av oberoende institutioner.

Funktioner

✓ GROW Product Series – Ett helhetsgrepp på hållbarhet

Produkter baserade på förnybara råvaror erbjuder ett brett utbud av möjligheter att spara resurser. GROW-lim är en milstolpe i utvecklingen av smältlim baserade på förnybara råvaror – dessa Jowat-produkter har ett högt biobaserat innehåll, men har fortsatt en högkvalitet i användningsprocessen. De moderna smältlimmen sparar resurser genom biologiskt baserade komponenter.

  • Bevarande av resurser
  • Certifierad hållbarhet
  • Ren bearbetning och lågt underhåll

Produktserie

Jowatherm® GROW 853.xx

Jowatherm® GROW 853.xx

Biobaserade smältlim för hållbar förpackning

Jowatherm-Reaktant® GROW 631.20

Jowatherm-Reaktant® GROW 631.20

Biobaserat polyuretansmältlim för hållbar textil laminering