Beskrivning

Reaktiva enkomponents- och tvåkomponentslim består av kemiskt härdade lim som är i fast eller pastaliknande form i rumstemperatur.
Jowats Jowapur®-serie erbjuder ett brett sortiment av enkomponentslim gjorda på polyuretan med specifika bearbetningsparametrar utvecklade för att uppfylla olika krav: kort bearbetningstid för snabb och flexibel produktion eller långa monteringstider för större uppsättningar och produktion av stora arbetsstycken.
Tvåkomponentssystemet Jowat® SE-polymerer baserat på silanterminerad epoxiharts har utvecklats särskilt för tillämpningar som kräver ett lim med långvarig hållfasthet, permanent motståndskraft och elastiska limfogar. Lim från denna produktgrupp används dessutom ofta för att binda samman ytor som annars är svåra att få ihop.

Funktioner

Produktserier, egenskaper och tillämpningar

Jowat® 1-C S-polymer

Bas: silanterminerade polymerer
Egenskaper: S-polymer, även kallat silanterminerad polyuretan/polyeter (STP/STPE), MS-polymer eller hybridpolymer, är ett fukthärdande lim eller tätning med lång till medelhög hållfasthet. Dessa produkter karaktäriseras huvudsakligen av sina elastiska egenskaper. Tack vare de integrerade vidhäftningsförbättrande medlen är det vanligtvis inte nödvändigt att förbehandla substraten. Härdningsprocessen aktiveras av vatten eller fukt och arbetar utifrån och in. 1-C S-polymer ger en blåsfri limfog, även i fogfyllande tillämpningar, och är fri från isocyanater, lösningsmedel och silikon.
Tillämpningar: tätning och montering, möbeltillverkning och utrustning, fordonsindustrin
Förpackning: patron, ståltunna, stålfat

Jowapur® 1-C PU-prepolymer

Bas: polyuretan
Egenskaper: de fukthärdande prepolymerbaserade enkomponentslimmen i Jowapur®-serien härdas genom tvärbindning i en reaktion med vatten eller fukt. De är fria från formaldehyd, kräver en mindre appliceringsmängd jämfört med andra system tack vare det 100 % råvaruinnehållet och härdas på ett par minuter i rumstemperatur.
Tillämpningar: (bärande) limträ, montering av utrustning i verkstäder, utomhusapplikationer, sandwichkonstruktioner
Förpackning: fat, IBC, patron (pasta), flaska, behållare

Jowapur® 1-C PU prepolymers

One-component, moisture-curing prepolymer adhesives based on polyurethane for load-bearing timber constructions


Jowapur® 2-C PU prepolymers

Bas: polyuretan
Egenskaper: tvåkomponentslim innehållande polyuretan-prepolymerer
Tillämpningar: sandwichkonstruktioner, utomhusapplikationer
Förpackning: fat, IBC
 


Jowat® 1-C S-polymer

Bas: silanterminerade polymerer
Egenskaper: S-polymer, även kallat silanterminerad polyuretan/polyeter (STP/STPE), MS-polymer eller hybridpolymer, är ett fukthärdande lim eller tätning med lång till medelhög hållfasthet. Dessa produkter karaktäriseras huvudsakligen av sina elastiska egenskaper. Tack vare de integrerade vidhäftningsförbättrande medlen är det vanligtvis inte nödvändigt att förbehandla substraten. Härdningsprocessen aktiveras av vatten eller fukt och arbetar utifrån och in. 1-C S-polymer ger en blåsfri limfog, även i fogfyllande tillämpningar, och är fri från isocyanater, lösningsmedel och silikon.
Tillämpningar: tätning och montering, möbeltillverkning och utrustning, fordonsindustrin
Förpackning: patron, ståltunna, stålfat


Jowat® 2-C SE-polymer

Bas: silanterminerade polymerer/epoxiharts
Egenskaper: tvåkomponentslim med silanterminerad epoxiharts utgör ett unikt hybridsystem. De kombinerar fördelarna med elastiska silanterminerade polymerer (MS-polymer) med den höga hållfastheten i epoxiharts. Limfog med dessa kemiskt härdande tvåkomponentssystem torkar jämnt utan att ge upphov till blåsor, oavsett fukthalt och lagertjocklek. Limmet kan bearbetas inuti behållaren och avvikelser på upp till 15 % från det rekommenderade blandningsförhållandet har ingen negativ effekt på limmets egenskaper. 2-C SE-polymer karaktäriseras av dess utomordentliga vidhäftning till metall, plast, trä, betong och mineralsubstrat, fogfyllande egenskaper och avsaknaden av skumbildning. Tack vare dessa egenskaper passar de perfekt i monteringsprocesser och används i ett flertal olika industritillämpningar. 2-C SE-polymer är fri från isocyanat, lösningsmedel, mjukmedel och silikon.
Tillämpningar: kapsling, fönster- och dörrtillverkning, skeppsbyggnad och fordonstillverkning samt andra tillämpningar inom fordonsindustrin
Förpackning: patron, ståltunna, stålfat

Jowat® 2-C SE polymers

Jowat® SE polymers are two-component adhesive systems, which build a bridge between the powerful epoxy resins and the MS polymers with excellent adhesion properties.