Beskrivning

Moderna limprodukter är inte bara till för att limma, utan erbjuder även olika funktionella egenskaper som ökar fördelarna för de respektive applikationerna.
Våra kemister fäster stort avseende vid detaljer när de jobbar med att utveckla rätt produkt för rätt tillämpning. Alla som har erfarenhet av industrilim är sannolikt redan bekanta med de huvudsakliga parametrarna för klassificering av produktens egenskaper: vidhäftningsspektrum, viskositet, initialstyrka, öppentid och processtemperatur är bara några av de egenskaper som har en betydande effekt på den färdiga produkten och hur den passar till respektive applikation.
Vår omfattande erfarenhet av support och vårt stora kundfokus hjälper våra kunder att identifiera och kontrollera hur den utvalda produkten passar deras applikation. Jowat erbjuder ett heltäckande sortiment av moderna industrilim med en produktportfölj som representerar den allra senaste tekniken på området.

Funktioner

Smältlim erbjuder följande fördelar:

  • 100 % råvara, fri från lösningsmedel och vatten
  • snabba produktionsprocesser tack vare kort härdningstid
  • fäster på ett stort antal olika material
  • kan jämna ut ojämnheter i ytan
  • ger jämna ytor tack vare den vattenfria lösningen
  • elastiska limsträngar
  • kan reaktiveras genom uppvärmning och därmed användas i förbehandlingssyfte
  • kan smältas igen och igen genom uppvärmning (reaktivering)

Produktserier, egenskaper och tillämpningar

Jowatherm® GROW

Hållbar tillväxt med Jowatherm® GROW - Biobaserat smältlim för hållbar limning till förpackningsindustrin

Jowatherm® CoPA-smältlim

Bas: copolyamider
Egenskaper: hög värmebeständighet och/eller högre resistens mot lösningsmedel/mjukmedel jämfört med PO-smältlim
Tillämpningar: specialtillämpningar
Förpackning: granulat

Jowatherm® EVA-smältlim

Bas: copolymer uppbyggd av etylen och vinylacetat
Egenskaper: bra värmebeständighet, låg resistens mot lösningsmedel och mjukmedel
Förpackning: granulat, block, fat

Jowatherm®

EVA hot melt adhesives: Copolymer based on ethylene and vinyl acetateJowat-Toptherm® PO-smältlim

Bas: polyolefiner (uppbyggt av olika monomerer, t.ex. eten, propen, buten, hexen)
Egenskaper: hög värmebeständighet, väldigt bra oxideringsstabilitet (låg koxningstendens), väldigt hög vidhäftningsförmåga, liten molekylär viktspridning, låg dimmighet, låg resistens mot lösningsmedel och mjukmedel.
Tillämpningar: kantlistning, montering, laminering, ommantling, paketering, säcktillverkning, kapsyler/skruvkorkar.
Förpackning: granulat, kudde, block, trumma


Jowat-Toptherm®

PO hot melt adhesives: High heat resistance, very good oxidation stability. For different applications e.g. in furniture, construction, automotive and packaging industries.


Jowat-Hightherm® PO-smältlim

Bas: polyolefiner (uppbyggt av olika monomerer, t.ex. eten, propen, buten)
Egenskaper: bra värmebeständighet, väldigt hög vidhäftningsförmåga, låg resistens mot lösningsmedel och mjukmedel
Tillämpningar: kantlistning, montering, laminering, ommantling, kapsyler/skruvkorkar.
Förpackning: granulat, kudde, block, trumma

Jowat-Hightherm®

Jowat-Hightherm® PO hot melt adhesive with high heat resistance and very good adhesion