Beskrivning

Moderna limprodukter är inte bara till för att limma, utan erbjuder även olika funktionella egenskaper som ökar fördelarna för de respektive applikationerna.
Våra kemister fäster stort avseende vid detaljer när de jobbar med att utveckla rätt produkt för rätt tillämpning. Alla som har erfarenhet av industrilim är sannolikt redan bekanta med de huvudsakliga parametrarna för klassificering av produktens egenskaper: vidhäftningsspektrum, viskositet, initialstyrka, öppentid och processtemperatur är bara några av de egenskaper som har en betydande effekt på den färdiga produkten och hur den passar till respektive applikation.
Vår omfattande erfarenhet av support och vårt stora kundfokus hjälper våra kunder att identifiera och kontrollera hur den utvalda produkten passar deras applikation. Jowat erbjuder ett heltäckande sortiment av moderna industrilim med en produktportfölj som representerar den allra senaste tekniken på området.

Funktioner

Smältlim erbjuder följande fördelar:

  • 100 % råvara, fri från lösningsmedel och vatten
  • snabba produktionsprocesser tack vare kort härdningstid
  • fäster på ett stort antal olika material
  • kan jämna ut ojämnheter i ytan
  • ger jämna ytor tack vare den vattenfria lösningen
  • elastiska limsträngar
  • kan reaktiveras genom uppvärmning och därmed användas i förbehandlingssyfte
  • kan smältas igen och igen genom uppvärmning (reaktivering)

Produktserier och egenskaper

Jowatherm® CoPA-smältlim

Bas: copolyamider
Egenskaper: hög värmebeständighet och/eller högre resistens mot lösningsmedel/mjukmedel jämfört med PO-smältlim
Förpackning: granulat


Jowatherm® EVA-smältlim

Bas: copolymer uppbyggd av etylen och vinylacetat
Egenskaper: bra värmebeständighet, låg resistens mot lösningsmedel och mjukmedel
Förpackning: granulat, block, fat


Jowat-Toptherm® PO-smältlim

Bas: polyolefiner (uppbyggt av olika monomerer, t.ex. eten, propen, buten, hexen)
Egenskaper: hög värmebeständighet, väldigt bra oxideringsstabilitet (låg koxningstendens), väldigt hög vidhäftningsförmåga, liten molekylär viktspridning, låg dimmighet, låg resistens mot lösningsmedel och mjukmedel.
Förpackning: granulat, kudde, block, trumma

Tillämpningar

Kantlistning

Kantlistning

Ommantling av profiler

Ommantling av profiler

Montering av resårmadrasser

Montering av resårmadrasser

Vehicle Interior Lamination

Vehicle Interior Lamination

Limning av veckad filtermedia och filterramar

Limning av veckad filtermedia och filterramar

Laminering av byggnadstextil

Laminering av byggnadstextil

Sacks and Bags Production | Woven Materials

Sacks and Bags Production | Woven Materials

Kapsyltillämpningar

Kapsyltillämpningar

Limning av tråg, kartonger och förpackningar

Limning av tråg, kartonger och förpackningar