Produkt applikation

Ny Jowacoll PVAc dispersion – hög styrka med låga utsläppsvärden av formaldehyd. Medvetenheten bland konsumenter har ökat gällande en god och sund inomhusmiljö.
Ekologiska aspekter spelar en stor roll för att möta de krav kring de möjliga utsläppsvärdena från byggnad och möbler. ”Grönt boende” precis som en stor flora av ekologisk standards kring klassificeringen av utsläppsvärden har varit fokus för media på daglig basis Undertiden -  låg emissions produkter är inte en ny trend – de representerar ett genuint skifte hur konsumenterna tänker och hur de börja värdera de effekter de olika material som de har i sitt boende påverkar dem.

PVAc dispersionerna i Jowacoll®  serien har en väldigt låg halt av formaldehyd och ger en lösning på många olika applikationer tack vare sin mångsidighet. Formaldehyd är en kemikalie som har varit använd under många år för att behålla och utöka hållbarheten hos produkter.
På grund av tillverknings tekniska processer, många baskomponenter som polyvinyl alkohol och vinyl acetat monomer innehåller redan små mängder av formaldehyd.
Detta gäller alla industrilimmer baserade på polyvinyl acetat (PVAc). Formaldehyd koncentrationen i reaktiva D3 och D4 dispersioner är högre jämfört med klassika dispersioner.
Detta beror på härdningsprocessen i de PVAc limmer med högre resistens mot tex fukt.

Formaldehyd är delning av en så kallad kondensations reaktion. Genom omfattande analyser har Jowat gjort det möjligt att kraftigt reducera innehållet av formaldehyd genom optimerad tillverknings process.  Som exempel har utsläppsvärdena av formaldehyd från  Jowacoll 103.10 reducerats upp till 80% utan att påverka fukt och värme resistensen hos produkten.
Därför är utsläppsvärdena av Jowacoll D3 och D4 produkter under de olika riktlinjerna på marknaden och i vissa fall så låga att de är nästan inte mätbara.

 

Den nuvarande etablerade metoden för att mäta VOC utsläppsvärden från produkter i byggnader beskrivs i standarden EN 16516 och ISO 16 000 ff.
Produkten är lagrad i ett test utrymme för en definierad tid av 28 dagar för att få en indikation av produktens utsläppsvärden på lång sikt.
På grund av denna kostsamma och tidskrävande testmetod har en ny metod etablerats där man mäter VOC utsläppsvärden från den våta limfilmen. Högpresterande vätskekromatograf (HPLC) ger en snabbare analys av formaldehyd.

INFORMATION: Formaldehyd

Formaldehyd är en färglös substans med en stark egendoft, som är i gasform i rumstemperatur. Utöver användningsområdet i bl.a. limprodukter finns formaldehyd i naturen.
Formaldehyd kan t.ex. uppmätas i blodet hos däggdjur, i äpplen, vindruvor och i olika träslag.
T.ex. 1 Kg äpplen innehåller upp till 22 mg och i färsk fisk upp till 100 mg per Kg. 1 kg av flytande Jowacoll 103.10 har ett formaldehyd innehåll av ca 49 mg.
Om man använder formaldehyd inkorrekt kan det uppkomma allergier och irritationer av hud, ögon och luftvägar. Höga koncentrationer av formaldehyd kan troligen vara cancerogen. För ytterligare information vänligen läs vårt Säkerhets Data Blad (SDS).

INFORMATION: Utsläppsvärden

De riktlinjer som operatörerna tillåts utsättas för begränsas av de så kallade hygieniska gränsvärden (OEL). Dessa gränsvärden mäts vid arbetsplatsen. Med lämpliga mätmetoder är det även möjligt att mäta den total formaldehyd exponeringen för operatören, dvs även i själva slutprodukten.
Där finns ett antal olika klassificeringar metoder tillgängliga för utvärdering av utsläppsvärdena i den färdiga konsument produkten eller från limmet i sig själv, dvs utsläppsvärdena från den härdade limfogen.
Den Franska VOC modellen med sin rating A+ ( väldigt lågt utsläppsvärden) till C ( högsta utsläppsvärdena) används brett, text på vitvaror.
Nuvarande mätmetoden utvärderar den totala utsläppsmängden (TVOC) samt de utsläppsmängderna från tio individuella substanser, formaldehyd inkluderat.

Produkt fördelar

Sedan 1 januari 2012, produkter för nya byggnadsprodukter, möbler och dekorations produkter introducerade på den Franska marknaden måste klassificeras och etiketteras enligt deras utsläppsvärden. Den totala utsläppsmängden (TVOC) samt de utsläppsmängderna från tio individuella substanser, formaldehyd inkluderat (värden mätta i mikrogram per m³).
Jowacoll® 103.10 and 103.30 möter kraven för A+ i denna klassificering.

Technical data

Base Characteristics Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Solids [%] pH Value /
Temperature [°C]
Components /
Crosslinking Agent
Classification
acc. to EN 204
Download
technical
data sheet (PDF)
Jowacoll® 103.10 PVAc Dispersion General D3 glue with high heat resistance. 11000 ± 2000 / 20 50 ± 2 / 90 3,0 ± 0,5 / 20 195.40 D3 / D4 de en fr
Jowacoll® 103.30 PVAc Dispersion PVAc dispersion adhesive with very high initial strength and heat resistance. 12500 ± 2500 / 20 52 ± 2 3,0 ± 0,5 / 20 195.40 D3 / D4 / WATT 91 > 7 N/mm² de en fr

Downloads

Application

Our products in use

Further Products