Som medlem i Industri Klebstoffe eV (Industriella limförbundet eV) arbetar Jowat enligt följande miljöriktlinjer:

Mål

De europeiska limtillverkare organiserade i FEICA utvecklar, säljer produkter och system som ger en särskild fördel för kunden. Strategin innefattar ett åtagande om ständig förbättring av säkerhets-och miljöaspekter på arbetsplatsen. De europeiska lim tillverkarna uppmuntra sina leverantörer och kunder att försöka nå samma mål.

Dialog

Medlemmarna i FEICA stöder och upprätthåller en intensiv intern och extern kommunikationsprocessen som informera i frågor som rör miljö, hälsa och säkerhet. Information görs tillgänglig på ett öppet sätt och ser till att medlemmarna är snabbt och effektivt aktuellt uppdaterade gällande frågor som berör dem eller deras kunder.

Ansvar

Den europeiska Limindustrin förklarar sitt stöd för "Carter för hållbarutveckling" och principerna i "Responsible Care" programmet som främjas av "Federationen för Kemiskindustri".

Produktinformation

Den europeiska Limindustrin uppfyller sin skyldighet att informera kunder och användare om egenskaperna hos sina produkter för att förebygga hälsorisker och skador på miljön när produkterna används enligt tillverkarens instruktioner.

Arbetsmiljö och miljöansvar

Rättsliga direktiv och myndigheters föreskrifter med avseende på produktion, märkning och transport av lim ses som en minimistandard.

Produktion och produkter - Påverkan på resurser

Avfallsbegränsning och energiåtervinning kommer att ha företräde framför deponering eller förbränning. Att minska den totala användningen av begränsade resurser under hela produktens livscykel ska beaktas i utvecklingen av nya produkter eller produktionsprocesser.