Application Description

Lim som används vid tillverkning av förgjutna betongdelar väntas ge god vidhäftningsförmåga och snabb styrkeuppbyggnad, samtidigt som de underlättar ren borttagning av formelement efter att betongen har torkat. Jowat har utvecklat två monteringslim särskilt för denna tillämpning som kännetecknas av utmärkt vidhäftningsförmåga till formelement med både grova och släta ytor, t.ex. plast, trä eller plåt. Den snabba styrkeuppbyggnaden i de PO-baserade smältlimmen underlättar en snabb tillverkningsprocess där betongen redan kan hällas i formen några minuter efter vidhäftning. Limmen är dessutom vibrationsbeständiga och ger en flexibel fog med höga styrkevärden, vilket kan kompensera för vibrationerna när betongen bearbetas med plattvibrator och håller ramelementen på plats. En viktig egenskap hos PO-smältlim: De kan relativt enkelt avlägsnas från ramelementen när de har svalnat. Det innebär att ramarna kan återanvändas för gjutning av betongdelar och förbättrar fogens utseende – en stor fördel vid tillverkning av betong som syns. Jowat tillhandahåller limalternativ med olika öppentider som är utformade för lägre respektive högre omgivningstemperaturer.

Produktinformation

-

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Open Time [min] /
Temperature [°C]
Softening Range
(Kofler) [°C]
Characteristics Download
technical
data sheet (PDF)
Jowatherm® 233.10 PO Hot Melt Adhesive 1500 ± 500 / 200 1,5 ± 0,5 / 190 80 ± 5 all-purpose de en fr

The products listed only represent a limited selection of the available product portfolio. Product availability might differ by region. The technical data, characteristics and field of application provided in the table outline the differences between the individual adhesives of the product portfolio. Our Application Technology Department and our Sales Representatives are on hand to provide advice and support you finding the best adhesive for your particular application.

Note: The information on this page is based on test results from our laboratories as well as on experience gained in the field, and does in no way constitute any guarantee of properties. Due to the wide range of different applications, substrates, and processing methods beyond our control, no liability may be derived from these indications nor from the information provided by our free technical advisory service. Customer trials under everyday conditions, testing for suitability at normal processing conditions, and appropriate fit-for-purpose testing are absolutely necessary. For the specifications as well as further information, please refer to the latest technical data sheets.

Nyheter och artiklar

Topnews
Byggnadselement
Pressmeddelande

Jowat introduces two new hot melt adhesives based on polyolefin (PO) which have been developed especially for the manufacture of precast concrete…

Ytterligare tillämpningar