Applikation Beskrivning

En bra madrass är grunden till en vilsam sömn och återhämtning. Limmet har en viktig funktion vid tillverkningsprocessen för madrasser. Limmet binder inte bara de olika substraten utan påverkar även komfort och hälsa, och är därför viktigt för en god nattsömn. Jowat SE erbjuder kunderna ett brett sortiment av innovativa produkter för alla processer i madrasstillverkning. Limmen erbjuder inte bara högre förväntningar på långsiktig beständighet, de är dessutom enkla att bearbeta även med ökade krav på teknik och materialmångfald. Jowat utvecklar termoplastiska-,  reaktiva-  och lösningsmedelsbaserade lim, skräddarsydda för varje specifik tillämpning, som används världen över.
Alla smältlim för madrasstillverkning uppfyller kraven för Oeko-Tex® 100 Standard-, LGA-, IKEA- och Blue Angel-certifiering.
Vid tillverkning av skummadrasser lamineras en rad lager och ibland olika skum till varandra. Limmet som används i denna tillämpning måste vara mycket flexibelt och fästa vid många olika material. PUR-smältlim uppfyller dessa krav och ger en väsentligt snabbare styrkeuppbyggnad jämfört med de vitlim som ofta används. De möjliggör därmed effektivare tillverkningsprocesser tack vare snabbare madrassförpackning med lägre energiförbrukning.
Madrassens kvalitet bestäms av dess struktur, materialet som bearbetas, limmet som används och därtill hörande monteringsprocess. Utöver kvalitet är effektivitet en viktig komponent för madrasstillverkarna. I detta sammanhang innebär effektivitet särskilt ett utmärkt förhållande mellan kostnad och fördel, hög produktivitet vid monteringen av madrasser och efterföljande processer, t.ex. fyllning, förpackning och leverans.
Minimala produktionskostnader, korta processcykler, enkel hantering med låg risk för fel vid montering och senare processer är viktiga faktorer för global konkurrenskraft. Effektiviteten kan ökas genom att minska och förebygga ineffektiva väntetider och transportrutter. Limmet som används för madrassmontering måste klara en närmast obegränsad mångfald av strukturer och kännetecknas av god vidhäftningsförmåga även vid substrat som är svåra att limma, t.ex. latex, viskos eller gelskum. Olika limsystem med olika appliceringsmetoder kan därför användas för olika madrasstyper beroende på madrasstruktur. Automatiserad limapplicering via rulle eller sträng (flersträngsystem) har etablerats i industriproduktionen.


Produktinformation

Choose a product group
  • based on PUR
  • based on SBS

based on PUR

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Open Time [min] /
Temperature [°C]
Solids [%] Appearance Download
technical
data sheet (PDF)
Jowatherm-Reaktant® 639.10 PUR Hot Melt Adhesive 14000 ± 3000 / 120 3 ± 1 / 120 opaque de en

based on SBS

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Open Time [min] /
Temperature [°C]
Solids [%] Appearance Download
technical
data sheet (PDF)
Jowatac® 476.70/74 SBS 1.900 / 20 1 - 20 74 0 = colourless; 4 = red de en fr

The products listed only represent a limited selection of the available product portfolio. Product availability might differ by region. The technical data, characteristics and field of application provided in the table outline the differences between the individual adhesives of the product portfolio. Our Application Technology Department and our Sales Representatives are on hand to provide advice and support you finding the best adhesive for your particular application.

Note: The information on this page is based on test results from our laboratories as well as on experience gained in the field, and does in no way constitute any guarantee of properties. Due to the wide range of different applications, substrates, and processing methods beyond our control, no liability may be derived from these indications nor from the information provided by our free technical advisory service. Customer trials under everyday conditions, testing for suitability at normal processing conditions, and appropriate fit-for-purpose testing are absolutely necessary. For the specifications as well as further information, please refer to the latest technical data sheets.

Nyheter och artiklar

Topnews
Möbler
Textil
Professionella artiklar

People are becoming increasingly aware of just how important it is to get a good night’s sleep. As a result, requirements for mattresses are becoming…

Topnews
Möbler
Professionella artiklar

A virtually unlimited diversity of designs and materials, as well as increased requirements regarding quality, flexibility and productivity are key…

Topnews
Möbler
Professionella artiklar

Adhesive systems for more efficiency, comfort, environmental compatibility and better health. Jowat provides new adhesive solutions for mattress…

Ytterligare tillämpningar