Industrieverband Klebstoffe e.V. şirketinin (Sanayi Derneği Yapıştırıcılar şirketi) bir üyesi olarak, Jowat aşağıda belirtilen çevresel yönetmelikler doğrultusunda faaliyet göstermektedir:

Hedef

Avrupa Yapıştırıcı Ürün ve Dolgu Malzemeleri Kuruluşu (FEICA) bünyesinde örgütlenen Avrupa Yapıştırıcı Üreticileri, müşteriye özel avantajlar sunan ürünler ile sistemler geliştirmekte ve bunların satışını gerçekleştirmektedir. Söz konusu strateji, güvenlik ve çevre hususları ile çalışma ortamı emniyetinin sürekli olarak iyileştirilmesine yönelik bir taahhüt içermektedir. Avrupa Yapıştırıcı Üreticileri, tedarikçileri ile müşterilerini aynı hedeflere ulaşma konusunda cesaretlendirmektedirler.

Sorumluluk

Avrupa Yapıştırıcı Ürün Endüstrisi, Sürdürülebilir Geliştirme Sözleşmesi ile Kimyasal Sanayi Federasyonları tarafından uygulamaya konulan Sorumlu Bakım programının ilkelerini desteklediğini beyan etmiştir.

Diyalog

Avrupa Yapıştırıcı Ürün ve Dolgu Malzemeleri Kuruluşu (FEICA) üyeleri, Çevre, Sağlık ve Güvenlik koruması ile bağlantılı konularda yoğun bir iç/dış iletişim sürecini desteklemekte ve sürdürmektedir. Söz konusu bilgiler şeffaf bir biçimde paylaşılmakta ve üyelerin, kendilerini ya da müşterilerini etkileyen konulardan hızlı ve etkili bir biçimde haberdar olmalarını sağlamaktadır.

Ürün Bilgileri

Avrupa Yapıştırıcı Ürün Endüstrisi, herhangi bir ürün amacı ve kullanım talimatları doğrultusunda kullanıldığında meydana gelebilecek sağlık riskleri ile çevreye yönelik zararı önlemek için müşterileri ve kullanıcıları ürünlerinin özellikleri hakkında bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

İş Güvenliği ve Çevre

Yapıştırıcı ürünlerin imalatına, etiketlenmesine ve taşınmasına ilişkin yasal yönetmelikler ve resmi mevzuatlar, asgari bir standart olarak değerlendirilmektedir.

Üretim ve Ürünler - Kaynaklar üzerindeki Etkisi

Atığı önleme ve atık malzeme ya da enerji geri dönüşümü, arazi doldurma ve çöp yakma faaliyetleri üzerinde önceliğe sahip olacaktır. Ürünlerin yaşam döngüsü boyunca sınırlı kaynakların toplam kullanım düzeyini düşürme hedefi, yeni ürün veya üretim proseslerinin geliştirilmesi sırasında göz önünde bulundurulacaktır.