Dikkatler ambalajın üzerinde

Ambalajın önemiyle birlikte çeşitliliği de artmaktadır. Üreticiler, ambalajı çok sık değiştirmekte; ömürleri büyük ölçüde azalmaktadır. Aynı zamanda, materyal yüzeyi, üst düzey kaplama beklentilerinden dolayı giderek daha da çetrefil hale gelmektedir.  Ambalaj görünümü önemini korurken, fonksiyonel olmalı ve bir amaca hizmete etmelidir.  Pratik, hafif bir ambalaj kolay taşınır ve tüketiciye büyük bir fayda sunar.  Aynı zamanda, modern ambalaj çözümleri yenilikçi ve sürdürülebilir olmalıdır ve geri dönüştürülmüş kağıt ve biyoplastik gibi alternatif materyallere yönelik artan talebi karşılamalıdır.  Bu, gıda güvenliği konusunu tartışmaların ana konusu haline getirmiştir. 

Geri dönüştürülmüş kağıttan üretilen gıda ambalajlarında, bariyer kaplamalar ve folyolar, ürünleri zararlı maddelere karşı korumaktadır. Kalite, esneklik ve verimlilik gereksinimleri artarken, sürdürülebilirlik te üretimin ana meselesi haline gelmiştir.  Bu husus ise daha fazla enerji verimliliğine sahip üretim süreçleri ve daha düşük miktarda ambalaj materyali kullanımıyla çözülmektedir.

 

Jowat'ın güçlü ve yenilikçi yapıştırıcıları, ambalaj sektörü değer zincirinin her aşamasında mükemmeliyet sunuyor.  Jowat'ın yapıştırıcı çözümleri, enerji verimliliği, gıda güvenliği ve üstün kaplama açısından en yüksek gereksinimleri karşılarken özel uygulamalar dahil son teknoloji ambalajlama süreçlerini desteklemektedir.

Daha fazla bilgi için  "Adhesive solutions for the packaging industry" adlı sektör bilgilendirme kitapçığımıza bakınız.


Oluklu karton ambalaj ve Katlanabilir kutular

Sağlam ambalajlar! Mükemmel yapıştırılmış birincil ve ikincil ambalaj. Bir ürünü A noktasından B noktasına taşımak için kullanılan dayanıklı bir ambalaj olarak, oluklu karton ambalaj sektörü tedarik zincirinde önemli bir role sahiptir. Birincil ambalaj için kullanılan katlanabilir kutular taşıma sırasında ürünleri korur ve üstün kaplamaları ile satış noktasında son derece çekici bir ürün sunumu sağlar.

Şeffaf katlanabilir kutular

Gerçek bir albeni! Şeffaf katlanabilir kutular çok çeşitli geometrilere ve kaplamalara sahiptir. İçindeki ürünleri gösteren bu kutular son derece çekici bir ürün sunumudur.

Esnek ambalaj

Çepeçevre ambalaj! Her gün, her türlü ürün torba, çanta veya poşet gibi esnek ambalajlarda taşınmaktadır. Taşıyacağı ürün ve üretim sürecine bağlı olarak, bu ambalaj şekli çok farklı materyaller ve geometrilerde olabilmektedir. Yapıştırıcılar, son derece karmaşık, yüksek hızlı üretim hatlarında kilit bir rol oynamaktadır.

Ambalajın laminasyonu

Jowat, tüm üretim zincirini kapsayan yenilikçi yapıştırıcı çözümleriyle ambalaj üreticileri ve işleyicilerini desteklemektedir. Üstün kaplama ve kabartma yüzeyleri ile film laminasyon için modern dispersiyon yapıştırıcılar.

Yük güvenliği

Güvenli yükleme - Taşıma ve depolamada katma değer. Yük güvenliğinde kullanılan yapıştırıcılar bir dizi fayda ile hayran bırakmaktadır. Yapıştırmaya ilaveten, bu yapıştırıcılar kaymayı önlemek için veya aralık amaçlarıyla uygulandıklarında taşıma ve depolama sırasında ürünleri korur.