Açıklama

Fiziksel olarak sertleşen, bağlayıcı madde olarak da bilinen, solvent esaslı yapıştırıcılar, bir organik solvente dispers edilir. Solvent buharlaştığında, yapıştırıcı sıvıdan son katı haline dönüştür - saf bağlayıcı madde kalır.
Nispeten yüksek uçucu solventlerin işlevi, yapıştırıcının kolay bir şekilde taşınması ve uygulanmasını sağlamaktır: Bağlayıcı maddelerin sıvı kalmalarını ve böylece uygulanabilmelerini sağlar. Buna ilaveten, solventler, ne kadar hızlı buharlaştıklarına bağlı olarak, malzemenin ıslanmasını destekleyerek veya malzeme yüzeyini ısırarak yapışma veya bekleme süresi ve açık süre gibi kilit yapıştırıcı özelliklerini etkilemektedir.
Jowat, yapıştırıcıların yanıcılığını ve çevreye salınan uçucu organik bileşenlerin (VOC) miktarını azaltmak için Jowatac® sistemlerini geliştirmiştir.  Bu sayede, Jowat portföyü, genel amaçlı ürünlerden özel formüllere kadar geniş bir yelpazede yapıştırıcı sunmaktadır.

Ürün serisi ve özellikler

Jowat® CR yapıştırıcıları

İçeriği: Polikloropren kauçuk
Özellikler: Kloropren kauçuk (CR) yapıştırıcılar, hızlı üretim uygulamalarında veya dikey yüzeylerde büyük bir avantaj sunan hızla oluşan ilk mukavemet özelliğine sahiptir. Mümkün olan en yüksek ilk mukavemeti sağlamak için, bekleme süresi, yapıştırıcı katmanı temas edilecek kadar kuru oluncaya kadar uzun olmalıdır. Yapışma, dokunacak kadar kuru CR yapıştırıcı (temaslı yapıştırıcı olarak da bilinen) filmiyle kaplanan iki malzemenin, yüksek basınç altında kısa bir süre birbirlerine bastırıldığı anda oluşur. Yapıştırıcı, solventler buharlaştıktan sonra sınırlı bir süre için temas üzerine bir yapışma oluşturma kabiliyetini muhafaza edecektir.
Çoğu durumda, tamamen kuru yapıştırıcı filmler solventler veya ısı ile yeniden canlandırılabilirler. Yapıştırıcı ısı ile canlandırıldığında, kuruma dahil yapıştırıcı uygulamasının ve fiili birleştirme işleminin zamanı ve yeri birbirinden bağımsız olabilir ve malzemelerin ön kaplama işlemini hızlandırır.
Ambalaj: sıvı, kova, metal kova, varil, IBC

CR yapıştırıcılar aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

 • çok sayıda farklı uygulama
 • çok yüksek ilk mukavemet
 • farklı materyallere geniş bir yapışma çeşitliliği
 • yüksek ısı dayanımı

Jowatac® SC yapıştırıcılar

İçeriği: Stiren kopolimer kauçuk
Özellikler: Stiren kopolimer esaslı solvent bazlı yapıştırıcılar (sıklıkla SBS veya SIS yapıştırıcılar olarak bilinmekte) genellikle püskürtme tabancalarıyla uygulanır ve iyi bir püskürtme performansına ve nispeten yüksek katı içeriğe sahiptir. Bu yapıştırıcı grubu, bir veya her iki malzemeye de uygulanabilir. Solventlerin büyük bir kısmı püskürtme sırasında buharlaşarak yapıştırıcı viskozitesinde yüksek bir artışa neden olur. 
İnce katmanlar halinde uygulanması halinde bile, SC yapıştırıcıları, açık süreleri boyunca çok yüksek bir temas tutunmasına sahiptir. Yapıştırıcıda çok az miktarda solvent mevcut iken malzemelerin birleştirilmesi, çok az bir basınç ile veya yüksek basınçlı birleştirmede bile birleştirilecek malzemenin uygun bir şekilde ıslanmasını ve ilk mukavemetin hızlı bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Tüm solventler buharlaştıktan sonra, yapıştırıcı kalıntısı bulunmamalıdır. Yapıştırılan malzemeler, kumaş veya diğer malzemelerle kaplanabilir, örneğin: yaylı yatak veya döşeme mobilya imalatı.
Ambalaj: sıvı, kova, metal kova, varil, IBC

SC yapıştırıcılar aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

 • yüksek ilk mukavemet
 • mükemmel tutunma
 • çok sayıda malzemeye iyi yapışma
 • formüle bağlı olarak uzun açıkta kalma süresi
 • yüksek katı içerik 
 • yüksek miktarda yenilenebilir hammadde içeriği
 • sıklıkla ekonomik yapıştırıcı grubu
 • püskürtme sayesinde kolay uygulama

Jowat® PU yapıştırıcılar

İçeriği: Poliüretan
Özellikler: Poliüretan esaslı solvent kaynaklı temaslı yapıştırıcılar (PU veya PUR) plastikleştiricilere karşı direnç ve çok sayıda farklı malzemeye (çıplak metal hariç) iyi yapışma özelliklerine sahiptir. Bu sayede, yumuşak PVC'lerin birbirleriyle ve çok sayıda diğer malzemeyle birleştirilmesinde kullanılırlar. CR yapıştırıcılara benzer olarak, ısıyla da canlandırılabilirler (örn: esnek üst katmanlarla kalıplı parçaların laminasyonu için vakumlu derin çekme yöntemleri).
İyi bir ısı ve plastikleştirici dirençleri elde etmek için, yapıştırıcı genellikle kullanılmadan önce %3 - 7 çapraz bağlama maddeleriyle karıştırılır.  İlk mukavemet, fiziksel sertleşme ile sağlanırken, son mukavemet, kimyasal çapraz bağlanma ile sağlanır (son mukavemet yaklaşık 3-5 gün sonra).
Ambalaj:  Sıvı; kova, metal kova, varil, IBC

PU yapıştırıcılar aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

 • çok yumuşak yapıştırıcı hattı
 • Çapraz bağlama maddesiyle karıştırıldığında yüksek ısı direnci ve plastikleştiricilere karşı iyi direnç.
 • çok iyi yapıştırıcı yaşlanma direnci.

Uygulamalar

Cep yaylı yatak imalatı

Cep yaylı yatak imalatı

Sünger yatak imalatı

Sünger yatak imalatı