Beskrivning

 I fysiskt härdande lösningsmedelbaserade lim blandas bindemedlet med ett organiskt lösningsmedel. När lösningsmedlet avdunstar omvandlas limmet från flytande till fast form och lämnar kvar själva bindemedlet.
Det relativt flyktiga lösningsmedlets funktion är att förenkla limmets transport och applicering: det säkerställer att bindemedlet förblir i flytande form och därför kan bearbetas.  Lösningsmedel påverkar dessutom viktiga aspekter som t.ex. limmets vidhäftningsförmåga – genom att främja vätning av substratet och påverka substratytans vidhäftningsförmåga – behandlingstid och öppentid beroende på hur fort de avdunstar.
Jowat har utvecklat systemen Jowatac® för att reducera limmets antändlighet och mängden flyktiga organiska föreningar (ofta kallade VOC) som släpps ut i miljön. Jowats produktportfölj erbjuder ett brett sortiment av industrilim, inklusive universallim och speciallim.

Produktserier och egenskaper

Jowat® CR-lim

Bas: kloroprengummi
Egenskaper: kloroprengummilim karaktäriseras av sin höga initialstyrka, vilket ger den ett övertag i tillämpningar med snabb efterbearbetning eller vid applicering på vertikala ytor. För att säkerställa optimal initialstyrka bör behandlingstiden vara tillräckligt lång så att limmet går att vidröra (beröringstorrt). Bindningen sker så snart de två substraterna kommer i kontakt med ett beröringstorrt CR-lim (även kallat kontaktlim) och pressas samman. Limmet behåller sin förmåga att binda till substratet under en begränsad period efter det att lösningsmedlet har avdunstat.
I många fall kan lim som har torkat helt reaktiveras med hjälp av lösningsmedel eller värme. När limmet reaktiveras med värme kan tidpunkten och platsen för appliceringen av limmet, inklusive härdningstiden, och den faktiska bindningsprocessen agera oberoende av varandra, vilket möjliggör förbehandling av delarna som ska binda till varandra.
Förpackning: flytande; hink, ståltunna, stålfat, IBC

CR-lim erbjuder följande fördelar:

• många olika tillämpningar
• hög initialstyrka
• binder till ett stort antal olika material
• hög värmebeständighet


Jowatac® SC adhesives

Bas: styrengummi
Egenskaper: lösningsmedelbaserade lim gjorda på styrengummi (ofta kallade SBS- eller SIS-lim) appliceras vanligtvis med sprutpistoler och karaktäriseras av en god spridningsförmåga och relativt höga halter av råvara fastaämnen. Vid användning av denna limtyp kan en eller båda substrat behandlas. En stor del av lösningsmedlen avdunstar redan under appliceringsprocessen, vilket leder till att limmets viskositet ökar betydligt. Dessa lim används därför ofta för att binda väldigt porösa substrat.
SC-lim förblir, även när de appliceras i ett väldigt tunt lager, jämförelsevis klibbiga under öppentiden. Genom att lägga ihop substraten när det fortfarande finns en liten mängd lösningsmedel kvar i limmet säkerställer man ordentlig vätning av bindningspartnern och snabb uppbyggnad av initialstyrka även vid låga tryck eller högspänningsbindning. När allt lösningsmedel har avdunstat ska limmet inte längre vara klibbigt. De limmade substraten kan då täckas över med tyg eller andra material som används i processer som madrasstillverkning eller möbelstoppning.
Förpackning: flytande; hink, ståltunna, stålfat, IBC

SC-lim erbjuder följande fördelar:

• hög initialstyrka
• utmärkt klibbighet
• binder bra till många olika substrat
• lång öppentid beroende på produkten
• går att få med hög andel råvara
• hög halt förnybara råmaterial
• ofta prisvärda
• lätta att hantera tack vare applicering med sprutpistol

 


Jowat® PU-lim

Bas: polyuretan
Egenskaper: lösningsmedelbaserade lim gjorda på polyuretan (PU eller PUR) karaktäriseras av sin höga mjukmedelsresistens och goda vidhäftningsförmåga till ett stort antal olika material (med undantag av ren metall). PU-lim används därför vid limning av mjuk PVC till annan PVC eller många andra material. Likt CR-lim kan PU-lim reaktiveras med värme (t.ex. i djupdragningsmaskiner vid laminering av formade arbetsstycken med flexibla topplager).
För att uppnå hög värme- och mjukmedelsresistens blandas limmet vanligtvis med 3-7 % härdningsmedel före bearbetning. Den initiala hållfastheten byggs upp genom fysisk härdning medan den slutliga hållfastheten uppnås via kemisk härdning (efter cirka 3-5 dagar).
Supply form: liquid, bucket, hobbock, drum, IBC

PU-lim erbjuder följande fördelar:

• väldigt mjuk limfog
• hög värmebeständighet och mjukmedelsresistens vid kombination med härdningsmedel
• mycket god åldersbeständighet
 

Tillämpningar

Stoppade möbler

Stoppade möbler

Montering av resårmadrasser

Montering av resårmadrasser

Tillverkning av skummadrasser

Tillverkning av skummadrasser