Jowat światowy
Aktualności

Bezpieczna przyszłość produktów poliuretanowych

W dniu 4 sierpnia 2020 r. Władze europejskie przyjęły nowe ograniczenie dotyczące diizocyjanianów w ramach REACH. Techniczna Grupa Robocza FEICA (TWG) PU Restriction stworzyła ulotkę zatytułowaną „Bezpieczna przyszłość produktów poliuretanowych”, wyjaśniającą więcej na temat ograniczenia.