Kleje topliwe

Kleje topliwe to systemy bez zawartości rozpuszczalników, które pod wpływem ciepła stają się płynne i w stanie stopionym są aplikowane. Dla uzyskania odpowiedniego pokrycia, nałożenie substratu musi odbyć się w ciągu czasu otwartego. Schłodzenie roztopionego kleju powoduje po krótkim czasie powstanie trwałej spoiny. Następuje fizyczne połączenie,  zmiany chemiczne przy tych termoplastycznych systemach nie zachodzą.
Nowoczesne kleje topliwe firmy Jowat charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami pracy oraz szerokim spektrum adhezji do różnych materiałów. Krótki czas wiązania umożliwia bezpośrednią dalszą obróbkę i w związku z tym,  większą wydajność produkcji. Jowat oferuje użytkownikom szeroką gamę produktów różnych wysokowydajnych klejów, które dzięki swoim szczególnym właściwościom są idealnym  rozwiązaniem, zgodnym z wymaganiami produkcyjnymi różnorodnych zakresów działania – również tych specyficznych i  kompleksowych.

Zalety klejów topliwych

  • 100% zawartość ciał stałych, bez zawartości wody i rozpuszczalników
  • duża szybkość produkcji dzięki krótkim czasom wiązania
  • szerokie spektrum adhezji do różnych materiałów
  • zniwelowanie nierówności powierzchni
  • brak zaburzeń gładkości powierzchni spowodowanych oddziaływaniem wilgoci
  • elastyczność spoiny klejowej
  • możliwe pokrycie wstępne – reaktywacja kleju przez doprowadzenie ciepła
  • możliwość rozdzielenia substratów (recykling) przez doprowadzenie ciepła

Seria produktów i właściwości

Jowatherm® EVA-Hotmelt

Baza: kopolimer na bazie etylenu i octanu winylu
Właściwości: dobra odporność na wysoką temperaturę, niska odporność na rozpuszczalniki  i plastyfikatory
Dostępne: w postaci granulatu, w blokach, w beczkach


Jowat-Toptherm® PO-Hotmelt

Baza: poliolefiny ( na bazie różnych monomerów, jak np. etan, propan, butan, heksan)
Właściwości: wysoka odporność termiczna, bardzo dobra odporność na utlenianie ( niewielka skłonność do przypalania), bardzo dobra adhezja, mały rozrzut  masy cząsteczkowej, niewielkie zamgławianie ( kondensacja lotnych związków na szybach samochodów),  niska odporność na rozpuszczalniki  i plastyfikatory
Dostępne: w postaci granulatu, w poduszkach, w blokach, w beczkach


Jowat-Hightherm® PO-Hotmelt

Baza: poliolefiny ( na bazie różnych monomerów, jak np. etan, propan, butan)
Właściwości: wysoka odporność termiczna, bardzo dobra adhezja, niska odporność na rozpuszczalniki  i plastyfikatory
Dostępne: w postaci granulatu, w poduszkach, w blokach, w beczkach


Jowatherm® CoPA-Hotmelt

Baza: kopolimery poliamidowe
Właściwości: kleje o podwyższonej odporności termicznej i/lub wyższej odporność na rozpuszczalniki  i plastyfikatory niż kleje topliwe na bazie poliolefin
Dostępne: w postaci granulatu

​ ​ ​

Jowatherm® GROW

Zrównoważony rozwój dzięki Jowatherm® GROW - biologicznych klejów topliwych do zrównoważonego łączenia opakowań

Zastosowanie

Okleinowanie

Okleinowanie

Opłaszczowanie profili

Opłaszczowanie profili

Produkcja materacy

Produkcja materacy

Wnętrza pojazdów

Wnętrza pojazdów

Plisowanie i łączenie ramek

Plisowanie i łączenie ramek

Tkaniny budowlane

Tkaniny budowlane

Poliwłókna

Poliwłókna

Kleje do kapsli

Kleje do kapsli

Klejenie tac, kartonów i skrzynek

Klejenie tac, kartonów i skrzynek