Yarının gerekliliklerine önem veriyoruz.

Günlük faaliyetlerimizin temel odak noktası müşterilerimizdir. Bu bağlamda hedefimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarını etkili bir biçimde karşılamak ve bütüncül çözümler sunmaktır. Müşteriye yakın durmak ve ihtiyaçlarının tamamen farkında olmak ise işimizin doğal bir parçasıdır.

Kalite bilincimiz süreklilik arz eden, başarılı ve ilerlemeli bir gelişimdir. Toplam Kalite Yönetimi hedefine ulaşmada temel odak noktamız ise iç proseslerin optimize edilmesi, hataların önlenmesi, üstün ürün kalitesi sunulması ve teslimatların zamanında yapılabilmesidir.

Jowat SE, sürdürülebilir gelişim adına kalite gerekliliklerini, çevresel korumayı ve enerji verimliliğini aktif bir biçimde ürün geliştirme, yeni makine ve ekipman planlama ve üretim faaliyetlerine entegre etme yükümlülüğünü üstlenmektedir.


Kalite, çevresel koruma ve enerji verimliliğini daimi bir kurumsal hedef olarak görmekteyiz.

Kalite, çevresel denge ve özel enerji tüketiminin azaltılması yoluyla söz konusu hedefe ulaşmak için benimsenen stratejileri izlemekteyiz. Bizleri bu amaca yönlendiren en önemli etkenlerden biri ise müşterilerimize ideal hizmet sunma isteğimizdir. Bu bağlamda tüm süreçlerimizi iyileştirmek adına kurumsal olarak her türlü çaba sarf edilmektedir.

Söz konusu hedef, bir yandan kalite ve ham madde stoğu ile bağlantılı olarak tedarikçilerle yakın işbirliği içerisinde olmamızı, diğer yandan ortak müşterilerimize saha odaklı çözümler sunabilmek adına çözüm ortaklarımız ile geliştirme ve teknik uygulamalarda deneyim ve fikir alışverişi yapmamızı gerektirmektedir.

Jowat SE şirketinin kalite, çevre ve enerji yönetmelikleri, tüm sahalarda her personel için bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır. İdari Yönetim kadrosu özel bir sorumluluğa sahip olup, personellerin uyacağı modelleri geliştirmekle birlikte şirket içerisinde kalite, çevre ve enerji verimliliğine ilişkin personel bilincini arttırmakta ve bunun kurum kültürüne entegre olmasını sağlamaktadır.

Ekibimiz en değerli varlığımızdır.

Teknik bilgilerimizi her alanda müşterilerimizin yararına olacak şekilde kullanıyoruz. Müşterilerimize kalite sunmak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için vasıflı, motivasyonu yüksek ve mutlu personellere ihtiyaç duymaktayız. Tüm ekip üyeleri, Jowat SE şirketinin standartlarını benimseyecek ve bizleri kalite tedarikçisi olarak temsil edeceklerdir.

Personellerimizi, sorumlulukların paylaşılmasını sağlayarak, kazanılan başarıyı takdir ederek ve kurumsal ilişkilere yönelik iyi bir bilgi düzeyi ile motive ediyoruz. Ekibimiz, kalite düzeyini koruyan ve iyileştiren eğitim ve ileri öğrenim hususlarında gerekli desteği almaktadır. Bu nedenle ekip vasıflarının sürekli olarak geliştirilmesi bu süreçte önemli bir rol oynar.

Personellerimizin güvenliği en çok önem verdiğimiz hususlardan biridir. Bu nedenle,iş güvenliğinin sürekli olarak geliştirilmesi süreçlerimizin sabit bir bileşenini teşkil etmekte ve işyerinde kazaların önlenmesi hedefine vurgu yapılmaktadır.

Yönetim Sistemi Kılavuzumuz, Jowat Intranet bünyesindeki tüm personellerin erişimine açıktır

Yönetmeliklerimizi ayrıca İnternet aracılığıyla paylaşıyoruz. Jowat SE tarafından benimsenen kalite, çevresel koruma ve enerji verimliliği önlemlerine ilişkin herkesçe ulaşılabilir bilgiler tüm personelleri motive etmekte ve toplumun gözünde şirket güvenilirliğini arttırmaktadır.

Kendi piyasasında kalite ölçütlerini belirleyen ve çevresel hususlara son derece uygun yapıştırıcı ürünler ve teknolojiler geliştiriyoruz.

Yenilik potansiyelimizi, faaliyet gösterdiğimiz ürün alanları ile endüstrilerine yönelik gelişim ve uygulamalarda lider konumuna gelmek için kullanmaktayız. Çevre ve kaynaklar üzerinde düşük bir etkiye sahip birinci sınıf kalite yapıştırıcı ürün ve teknolojileri geliştirebilmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizin temel odak noktasıdır.

Şirketimizce gerçekleştirilen üretim kalite gerekliliklerine uyum sağlamakta, çevre üzerinde minimum etki bırakmakta ve enerji tüketimini sınırlandırmaktadır. Söz konusu üretim, aynı zamanda ham madde ve sarf malzemenin satın alınması aracılığıyla ürün planlama sürecinden üretim, geri dönüştürme ve bertaraf sürecine kadar ürünün yaşam döngüsü göz önünde bulundurmaktadır. Çevresel yönetim ve enerji yönetimi, hem tesisin hem de satın alma faaliyetlerinin tasarlanması bakımından vazgeçilmez bir öğedir.

Vizyonumuz, atıksız ve karbon nötr bir üretim sürecine imza atmak olduğundan çevresel sorumluluğumuzu sürdürülebilir kavramlardan faydalanarak yerine getiriyoruz; Doğal kaynakları korumak, çevresel bakımdan güvenli üretim yöntemlerinden faydalanmak, emisyonları önlemek ve müşterilerimize üstün bir çevresel danışmanlık hizmeti sunabilmek için üretim proseslerinin sürekli olarak optimize edilmesini hedefliyoruz. Ayrıca enerji ve su tasarrufuna olanak tanıyan ve emisyon ile atık bakımından düşük uygulamalar ile teknolojilerin geliştirilmesine odaklanıyoruz.

Yasal yükümlülüklerimize ve diğer gerekliliklere uygun hareket ediyoruz.

Mevcut yasalar ile mevzuatların ve kurumsal standartlarımızın yerine getirilmesi, sürekli iyileştirme sürecinin temelini oluşturmaktadır. Yasalara en üst düzeyde uygunluk sağlanacağını güvence altına almak amacıyla yasal düzenlemelerin takip edilmesi için tarafımızca elektronik bir sistemden faydalanılmaktadır. Bu bağlamda ilgili alanlardan sorumlu personeller, iyileştirme sürecini korumak amacıyla gerekli kaynaklara ve bilgilere erişim hakkına sahiptir. İlgili kriterlerin sürekli olarak kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi için kurum içi ve kurum dışı denetimlerden faydalanılmaktadır. Söz konusu kontrol ve değerlendirme faaliyetleri, kalite, çevre ve enerji verilerinin düzenli olarak analiz edilmesi yoluyla gerçekleştirilmektedir.

Kalite, çevre ve enerji yönetmeliklerimiz, yönetim denetimleri kapsamında düzenli revizyonlara tabi olup, gerekli görülmesi halinde değiştirilebilmektedir.

İmzalayan
Klaus Kullmann
Ralf Nitschke
Dr. Christian Terfloth


Detmold, 2013-09-23