Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Imagebroschüre 2016 TR

6 Ahşap | Mobilya | İnşaat Ahşap | Mobilya | İnşaat Ahşap, mobilya ve inşaat sektörü global büyüyen bir en- düstri olduğundan Jowat SE için stratejik bir hedef oluş- turmaktadır. Jowat bu sektörlerin ihtiyaçlarını, geniş çaplı teknolojik eksper- tiz ile çok çeşitli yapıştırıcılar sunarak birçok özel uygulamalar dahil olmak üzere kapsamlı olarak karşılamaktadır. Yapıştırıcı üreticilerinin ve kullanıcılarının, sürekli karşılaşı- lan zorluklara ve ahşap sektörünün artan taleplerine dayanan ürün güvenilirliğine, işlemesine ve mesleki emniyetine karşılık vermesi gerekmektedir. Tüm değerler zinciri kapsamında olan güncel trendler dolayısıyla, yenilik baskısı giderek artmaktadır. Yeni yaşam ortamlarına; örneğin üst üste geçen oda kullanım konseptlerine, daha fazla bireyselleştirilmiş, sağlığı koruyan ve süreklilik vadeden mobilyalara talep artmaktadır. Ahşap işleme sektöründe üretim prosedürleri giderek artan oranda otomatikleştirilip birleştirilmektedir. Bu yüzden verimli, güven telkin eden işleme sahip, esnek ve sağlam yapıştırıcı tek- nolojileri gerekmektedir. Ek olarak, firmanın ve aynı zamanda nihai ürünün sıkı ekolojik standartlara uyması beklenmektedir. Jowat’ın yapıştırıcı sistemleri, bu çok yönlü taleplere ve yüksek standartlara eşit olarak görülmektedir. Sistemlerin sürekliliği için bu uygulamalar uzun zaman süresince kanıtlanmıştır. Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 6 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 6 16.08.2016 08:36:27 16.08.2016 08:36:27 Imagebroschüre Neuentwurf 06-2016 Tr.indd 616.08.201608:36:27 16.08.201608:36:27

Pages Overview