Våra kunder utgör den viktigaste faktorn i vårt dagliga arbete. Det är vår plikt att uppfylla deras önskemål på ett effektivt sätt och erbjuda kompletta lösningar på deras problem. Detta gör oss självklart ytterst uppmärksamma på våra kunder och deras arbete.

Våra anställda är vår största tillgång. Övningsmoduler och vidareutbildning har därför högsta prioritet. Alla våra medarbetare använder sin kunskap för att skapa fördelar för våra kunder.

Vårt fokus på kvalitet utvecklas ständigt med hjälp av både interna och externa processer. Som ett led i vårt arbete med att uppnå ”Optimerat kvalitetsledningssystem" är certifiering i enlighet med DIN EN ISO 9001: 2015 av yttersta vikt. " Optimerat kvalitetsledningssystem " innebär vidareutveckling av interna processer, implementering av förebyggande åtgärder, exceptionell produktkvalitet och punktliga leveranser.

Vårt miljöansvar innebär en strävan mot att utveckla nya koncept med långsiktigt värde. Detta arbete omfattar att skydda våra naturtillgångar, använda miljösäkrade produktionsmetoder, minska mängden utsläpp och erbjuda våra kunder information på miljöområdet.  

Vår innovationspotential positionerar oss som en ledande kraft inom forskning och utveckling av limsystem i alla produktsegment och industrisektorer där vi har en närvaro.
För oss betyder produktionstillförlitlighet en kontinuerlig optimering av tillverkningsprocesser, konstant förbättring av utrustnings- och arbetsplatssäkerhet samt garanterad tillgång till råvaror och maskiner.

Våra verksamhetspartner består av maskin-, material-, substrat- och applikationsutrustningstillverkare som jobbar inom samma industri som vi. Detta samarbete leder – tillsammans med utbytet av idéer och erfarenheter från forskning, utveckling och produkttillämpning – till nya och förbättrade praktiska monteringsmetoder. Detta ger i sin tur betydande fördelar till alla våra kunder.

Vår marknad och vår strategi är båda globala. Detta inkluderar våra försäljningsaktiviteter genom våra dotterbolag och samarbetspartner runtom i världen. Den globala marknadsplatsen har varit en del av vår verksamhet sedan vi började fokusera på det vi gör bäst.

Du hittar mer information om våra riktlinjer här.