Moderna limprodukter är inte bara till för att limma, utan erbjuder även olika funktionella egenskaper som ökar fördelarna för de respektive applikationerna.
Våra kemister fäster stort avseende vid detaljer när de jobbar med att utveckla rätt produkt för rätt tillämpning. Alla som har erfarenhet av industrilim är sannolikt redan bekanta med de huvudsakliga parametrarna för klassificering av produktens egenskaper: vidhäftningsspektrum, viskositet, initialstyrka, öppentid och processtemperatur är bara några av de egenskaper som har en betydande effekt på den färdiga produkten och hur den passar till respektive applikation.
Vår omfattande erfarenhet av support och vårt stora kundfokus hjälper våra kunder att identifiera och kontrollera hur den utvalda produkten passar deras applikation. Jowat erbjuder ett heltäckande sortiment av moderna industrilim med en produktportfölj som representerar den allra senaste tekniken på området.

Ny förordning om PU-lim

Ny förordning om PU-lim

REACH är en EU-förordning som antogs i syfte att förbättra skyddet för människors hälsa och miljö mot de risker som kemikalier kan utgöra, samtidigt som konkurrenskraften hos Europeiska unionens kemikalieindustri ökas. Detta uppmuntrade tyska myndigheter att undersöka de luftvägssensibiliserande effekterna av diisocyanat på arbetsplatsen och därefter ta fram dokumentation kopplad till ett REACH begränsningsförfarande för industriella och professionella applikationer. Till följd av denna dokumentation håller nu en ny förordning om diisocyanater på att röstas igenom på EU-nivå.

view PDF-Document | 789.5 KB

Smältlim

Smältlim

Moderna smältlim från Jowat imponerar med sina utomordentliga bearbetningsegenskaper och sitt breda vidhäftningsspektrum. Den korta bindningstiden främjar snabb efterbearbetning och därmed snabbare produktionstider.

Reaktiva Smältlim

Reaktiva Smältlim

Jowat tillhandahåller Jowatherm-Reaktant®-reaktivt smältlim baserat på polyuretan och polyolefin i olika försörjningsformer, liksom ett nytt ofylldt högpresterande PUR-lim i granulatform - för högsta krav på kvalitet och utseende.

Vitlim / Kall Lim

Vitlim / Kall Lim

Jowat levererar ett brett sortiment av kraftfulla Jowacoll®-dispersionslim som används i träbearbetningsindustrin, inom pappers- och förpackningsindustrin, grafikindustrin, såväl som inom bilindustrin, textil- och elindustrin.

Lösningsmedelsbaserat Lim

Lösningsmedelsbaserat Lim

I fysiskt härdande lösningsmedelbaserade lim blandas bindemedlet med ett organiskt lösningsmedel. När lösningsmedlet avdunstar omvandlas limmet från flytande till fast form och lämnar kvar själva bindemedlet.

Reaktiva 1K och 2K System

Reaktiva 1K och 2K System

Reaktiva enkomponents- och tvåkomponentslim består av kemiskt härdade lim som är i fast eller pastaliknande form i rumstemperatur.

Tryckaktivt Lim (PSA)

Tryckaktivt Lim (PSA)

Tryckaktiva lim PSA från Jowat karaktäriseras av bra vidhäftning till olika material, hög hållfasthet och stor flexibilitet.

Primer

Primer

Primer, även kallat häftgrund eller kemisk brygga, fungerar som ett bindningslager mellan substratet och limmet och erbjuder förbättrad vidhäftningsförmåga.

Special Lim

Special Lim

Utöver vårt breda sortiment av industrilim från olika bindningssystem erbjuder Jowat även support och specialprodukter.

Rengöringsmedel och Spolningsmedel

Rengöringsmedel och Spolningsmedel

Jowat® släppmedel | rengöringsmedel | spolningsmedel - Utöver vårt breda sortiment av industrilim från olika bindningssystem erbjuder Jowat även support och specialprodukter.