Lim

Limvärlden är – utöver dynamisk och innovativ – framför allt ett område med höga tekniska krav och ett stort antal olika produkter.

Moderna limprodukter är inte bara till för att limma, utan erbjuder även olika funktionella egenskaper som ökar fördelarna för de respektive applikationerna.
Våra kemister fäster stort avseende vid detaljer när de jobbar med att utveckla rätt produkt för rätt tillämpning. Alla som har erfarenhet av industrilim är sannolikt redan bekanta med de huvudsakliga parametrarna för klassificering av produktens egenskaper: vidhäftningsspektrum, viskositet, initialstyrka, öppentid och processtemperatur är bara några av de egenskaper som har en betydande effekt på den färdiga produkten och hur den passar till respektive applikation.
Vår omfattande erfarenhet av support och vårt stora kundfokus hjälper våra kunder att identifiera och kontrollera hur den utvalda produkten passar deras applikation. Jowat erbjuder ett heltäckande sortiment av moderna industrilim med en produktportfölj som representerar den allra senaste tekniken på området.

Ny förordning om PU-lim

Ny förordning om PU-lim

REACH är en EU-förordning som antogs i syfte att förbättra skyddet för människors hälsa och miljö mot de risker som kemikalier kan utgöra, samtidigt som konkurrenskraften hos Europeiska unionens kemikalieindustri ökas. Detta uppmuntrade tyska myndigheter att undersöka de luftvägssensibiliserande effekterna av diisocyanat på arbetsplatsen och därefter ta fram dokumentation kopplad till ett REACH begränsningsförfarande för industriella och professionella applikationer. Till följd av denna dokumentation håller nu en ny förordning om diisocyanater på att röstas igenom på EU-nivå.

view PDF-Document | 0,8 MB