Beskrivning

Vitlim är vattenbaserade lim som binder till substratet genom en härdningsprocess som aktiveras när vatten avdunstar. Limningseffekten tillhandahålls av en polymerkomponent som bildar en hinna när den vattenbaserade vätskan avdunstar. Beroende på tillämpning och innehåll kan det vara värt att tillsätta en isocyanat-tvärbindning eller nitrathärdare före bearbetning. Detta förbättrar limmets värme- och fukttålighet.
Jowat erbjuder ett stort utbud av Jowacoll®-vitlim lämpade för användning i träbearbetningsindustrin, pappers- och förpackningsindustrin, den grafiska industrin samt fordons-, textil- och elindustrin. Den senaste generationens vitlim främjar snabba bearbetningstider och låga anläggningskostnader. En annan viktig aspekt är limfilmens utseende efter det att hinnan har bildats. Ett stort fokus ligger på att uppnå så hög glans och transparens som möjligt, samt även att förebygga uppkomsten av missfärgade fogar.

Funktioner

Jowacoll® with low formaldehyde emissions

High strength values and also very low in formaldehyde...

Hygiene guidelines Dispersions

Tips for professional handling of dispersions for production and crafts

Vitlim erbjuder följande fördelar:

  • lättapplicerat (med rulle eller spruta, tappning)
  • ekologiskt tack vare vatteninnehållet
  • bra förvaringsstabilitet
  • beprövad och dokumenterad kvalitet
  • låga produktionskostnader
  • lätt att rengöra
  • lätt att göra sig av med vatten använt i spolnings- och rengöringssyfte
  • låga utsläppsnivåer
  • appliceras i rumstemperatur

Produktserier, egenskaper och tillämpningar

Jowacoll® reaktivt D3 / D4 PVAc-vitlim

Bas: polyvinylacetat
Tillämpningar: tillämpningar med krav på beständighetsklass D3 eller D4 i enlighet med DIN EN 204. Ett flertal Jowacoll® PVAc-vitlim är även CE-märkta (IMO) och kan användas i skeppsbyggarprocesser.
Egenskaper: Jowacoll® reaktiva PVAc-vitlim ger elastiska och flexibla limsträngar. Dessa lim erbjuder överlägsen fukt- och värmebeständighet jämfört med icke-reaktiva PVAc-vitlim tack vare tvärbindningsgrupperna i polymererna. Molekylernas tvärbindning uppnås genom att man tillsätter nitrathärdare . Detta kan tillsättas antingen av tillverkaren (enkomponentssystem) eller användaren (tvåkomponentssystem). På tillämpningsområden med höga krav kan fukttåligheten i D3-enkomponentssystem förbättras ytterligare genom att man tillsätter ett isocyanatbaserat tvärbindningsmedel. Tack vare de nya tillverkningsmetoderna ger vitlim ur Jowacoll® produktserie ifrån sig väldigt låga mängder formaldehyd.

 

Jowacoll® PVAc-lim för planlimning

Bas: polyvinylacetat
Tillämpningar: limning av HPL-paneler i höghastighets- eller stapelpressar, dubbling av skivor, montering och limning av mellanskenor och takelement
Egenskaper:  PVAc-lim för planlimning är fyllda vitlim gjorda på PVAc som har utvecklats särskilt för att appliceras med rulle och därför levereras med långa bearbetningstider, långa öppentider och korta överlappningstider. De flesta uppfyller kraven för beständighetsklass D2 i enlighet med DIN EN 204. Jowats Jowacoll®-specialprodukter för planlimning har optimerats för att uppfylla de höga brandskyddskraven och flamhämmande egenskaperna förknippade med de limmade komponenterna.

 


Jowacoll® PVAc-lim för montering och lackering

Bas: polyvinylacetat
Tillämpningar: limning av trä och träbaserade material i småbutiker och industriella applikationer, exempelvis ramlimning, penntillverkning, skivfogar och blocklimning.
Egenskaper: Monterings- och lacklim är huvudsakligen ofyllda lim av relativt hög kvalitet vars viskositet och elasticitet beror på det aktuella tillämpningsområdet. PVAc-vitlim används vanligtvis i monteringsprocesser. Detta lim främjar väldigt korta presstider.
Lacklim innehåller i sin tur en stor mängd lösningsmedel, vilket är nödvändigt för att säkerställa vidhäftning till ytor behandlade med DD- och NC-lack osv. Denna tillämpning omfattar ett stort utbud av vitlim baserade på polyuretan (PUR), polyvinylacetat (PVAc) och etenvinylacetat (EVA).

Produktsidor

Jowacoll® PVAc assembly and lacquer glues for bonding of wood and wood-based materials

TillämpningarJowacoll® tapplim

Bas: polyvinylacetat
Tillämpningar: tapplimning av av mjukt eller hårt trä och spånskivor i tappmaskiner
Egenskaper: Jowacoll® PVAc-vitlim för tapplimning karaktäriseras av en seg limhinna med förmåga att fylla igen fogar; kan appliceras med sprutor med trycksatta behållare eller högtryckspump. Särskilda tillsatsämnen förhindrar att limmet torkar och proppar igen sprutmunstycket och främjar smidig applicering även efter driftavbrott.
 


Jowacoll® PVAc-vitlim för postformning

Bas: polyvinylacetat
Tillämpningar: bearbetning av postformning - och KA-maskiner, beständighetsklass D2 och D3
Egenskaper: postformning och KA-lim appliceras med rulle eller sprutpistol. Dessa karaktäriseras av sina mekaniska bearbetningsegenskaper: de torkar inte på rullen, är snabbhärdande på spånskivor och ger ingen oönskad härdning (keratinisering) på den applicerade limytan, vilket främjar vätning på motsatta sidan. Uppmuntrar till omedelbar  efterbearbetning av de limmade delarna tack vare den höga initialstyrkan.
Binder med hög värme- och fuktbeständighet samt mekanisk resistens mot efterbearbetning som slipning och lackering.


Jowacoll® folielim

Bas: copolymer på etylen och vinylacetat
Tillämpningar: laminering av dekorativa papper, PVC- och ABS-folie
Egenskaper: Jowacoll® folielim används vid kall- och varmlaminering. Limmet kan appliceras på substratet, foliematerialet eller både och. Jowats folielim har varit fria från lösningsmedel i många år. Både det beprövade och dokumenterade produktutbudet och våra nya produkter med fokus på reducerade utsläppsnivåer karaktäriseras av hög vidhäftningsförmåga till PVC och dekorativ folie, utomordentliga mekaniska bearbetningsegenskaper samt hög förvaringsstabilitet även vid höga halter – upp till 75 % – av råvaror. I kombination med ett en härdningsprodukt kan dessa lim även användas i golvmaterial med flera lager.

Produktsidor

Jowacoll® foil adhesives for lamination with thermoplastic foils and decor papers

Tillämpningar


Jowacoll® vitlim med copolymer

Bas: akrylat
Tillämpningar: folielaminering av tryckprodukter (med glans)
Egenskaper: de mekaniska bearbetningsegenskaperna i självhärdande vitlim med copolymer har anpassats till individuella tillämpningar. Dessa produkter är dryga och karaktäriseras av låg skumbildning, hög glans och stark resistens mot mekanisk belastning av den färdiga produkten. För att öka motståndskraften ytterligare, använd ett tvåkomponentsystem och blanda med en härdningsprodukt.

 

Produktsidor

Jowacoll® copolymer dispersions for bonding lacquered folding boxes


Jowacoll® EPI-vitlim

Bas: copolymer
Tillämpningar: limning av hårda träslag, träslag med högt hartsinnehåll, tropiska träslag och träslag med en fukthalt på upp till 15 %.
Egenskaper: EPI-lim (emulsionspolymer isocyanat) består av vitlim som använder isocyanat i tvärbindningsprocessen. Den kemiska reaktionen reducerar i stor utsträckning limmets termoplastiska egenskaper. Denna limtyp anses därför ofta som ett steg på vägen mot värmehärdande lim. Jämfört med den typiskt sega limhinnan som produceras med ett PVAc-vitlim ger det härdade EPI-limmet en hård till spröd limfog.

Produktsidor

EPI dispersions for bonding hard wood species, species with high resin content, tropical wood species, etc.


Jowapur® PU-3D lim

Enkomponents -/tvåkomponentslim
Jowapur® PU- 3D lim  består av polyuretanbaserade, vattenburna lim av hög kvalitet. Limmen används för att förbehandla material och kan reaktiveras för värmelimning efter härdning i temperaturer på mellan 55 °C och 80 °C. Limmet appliceras vanligtvis bara till ett av arbetsstyckena. PU- 3D lim har använts i industrin i många år, särskilt i 3D-laminering av låd- och skåpfronter och i tillverkningen av dekorativa detaljer i fordonsindustrin (t.ex. dörrskarvar och instrumentpaneler). Limmen används vid laminering av substrat med dekorativa termoplastiska folier (t.ex. PVC, ABS, polyolefin eller polyester), textiler eller läder i djupdragningsmaskiner och presslaminering. Vilken lamineringsprocess som används beror till stor del på de involverade materialens porositet och andningsförmåga.
Dessa produkter kan tekniskt sett även framställas i enkomponents- och icke-reaktiv form (för begränsningar, se TDS). Erfarenhet har dock visat att limmets vidhäftningsförmåga kan förbättras ytterligare om man tillsätter en härdningskomponent till limmet. Detta ökar även limmets tålighet mot värme, fukt och mjukmedel. I allmänhet används dessa produkter nästan enbart som tvåkomponentssystem.
Jowats innovativa reaktiva 3D enkomponentslim baserat på PUR är ett undantag från ovan angiven regel, då detta redan har utrustats med en optimal mängd tvärbindningsmedel under tillverkningsprocessen. Kunderna kan därmed använda detta lim med en gång utan att först behöva tillsätta en härdningskomponent.

Produktsidor

Jowapur® PU dispersions for the lamination of 3D furniture fronts or in the manufacture of decorative interior trim for the automotive industry