Dagliga konsumtionsvaror som livsmedel, toalettartiklar och rengöringsmedel utgör snabbrörliga konsumentvaror (FMCG) som köps ofta och spontant och byts ut ofta på butikshyllorna. Den snabba omsättningen av dessa produkter matchas av förpackningsprocessens hastighet. De kännetecknas av korta cykeltider med högeffektiva processer, flexibla formatändringar för snabb produktion av många olika produkter och snabba designändringar som motsvarar tidens trend. Till exempel ger den senaste trenden med öppna förpackningar kunderna en bättre översikt av produkten och drar kundernas uppmärksamhet till varan i butiken. Högkvalitativa förpackningslösningar måste uppfylla allt högre krav. Särskilt när det kommer till snabbrörliga konsumentvaror kan en funktionell kvalitetsförpackning som ser bra ut vara en avgörande faktor för om en produkt blir köpt eller inte. Detta gäller särskilt förpackningar med stor känslomässig koppling, t.ex. sötsaker.

 

I livsmedelsförpackningsprocesser är kraven ofta ännu högre. Förpackningen ska inte bara ge ett attraktivt utseende och vara lätt att hantera, den ska även skydda produkten.
Livsmedelsindustrin har stött på fall där mineraloljor har spridits till livsmedel, särskilt från förpackningar i återvunnet papper. Livsmedelssäkerhet är därför mycket viktigt och lämpliga lösningar, t.ex. pålitliga barriärlager, behövs.
De många olika utmaningarna kan endast hanteras i samarbete med kompetenta partner med rätt expertis som har kunskaper om industrin. Jowat erbjuder tillverkarna innovativa, testade och välbeprövade limlösningar och omfattande rådgivningstjänster för hela värdekedjan i livsmedels- och konsumentvaruindustrin – alltid med målet att skapa optimala förpackningslösningar och effektiva processer.

Läs mer i vår branschinformation "Adhesive solutions for the Food and Consumer Goods Industry".

 Pålitlig i hög hastighet

  • Slutförpackning
  • Dryckesförpackningar
  • Etiketter
  • Lastsäkerhet

Tillämpningar

Limning av tråg, kartonger och förpackningar

Limning av tråg, kartonger och förpackningar

Kapsyltillämpningar

Kapsyltillämpningar

Sugrörstillämpningar

Sugrörstillämpningar

Inline-Labelling

Inline-Labelling

Halkskyddsbeläggning

Halkskyddsbeläggning

Specialtillämpningar i förpackningsindustrin

Specialtillämpningar i förpackningsindustrin