Applikation Beskrivning

Allt är möjligt

Oavsett om det handlar om fönster- eller dörrkarmar måste i massiva träelement vara mycket tåliga eftersom de utsätts för utomhusförhållanden. Jowat-portföljen innehåller produkter med kraftfulla D4-vitlim, EPI-vitlim och PUR-lim som ger möjlighet att bearbeta enligt olika krav.

Vid tillverkningen av fönster- och dörrkarmar måste man dessutom följa vissa bestämmelser gällande limmet som används i processen. Fönster- och dörrkarmar limmas ofta med PVAc-lim som uppfyller kraven för hållbarhetsklass D4 enligt EN 204. Produkter som limmas med PVAc-lim och är avsedda för utomhusbruk med direkt exponering mot väder och vind behöver en lämplig ytbehandling. Jowat tillhandahåller särskilda reaktiva 1K och 2K D4-vitlim. Den senaste generationens reaktiva vitlim erbjuder flera stora fördelar jämfört med andra system såsom UF-harts som ofta användes tidigare. Tack vare lågt formaldehydinnehåll uppfyller de dagens stränga krav på inomhusmiljö. Dessutom fäster dessa reaktiva vitlim med kortare presstid vid kallimning och ger en mer elastisk limfilm. De kan bearbetas vid väsentligt lägre temperatur än i varmpresslimning och ger därmed minskad energiförbrukning. Tack vare den stora bearbetningsflexibiliteten kan vitlim användas för nästan all limning av massivt trä.

För tillämpningar med specialbehov, t.ex. fasader, som behöver klara hög statisk belastning, eller vinterträdgårdar, erbjuder Jowat polyuretanlim med högre motståndskraft mot värme och fukt. Produktportföljen omfattar PUR-lim som har godkänts för byggnadskonstruktion och certifierats för bärande konstruktioner. Dessa fukthärdande lim är dessutom utmärkta för att limma vissa träslag och materialkombinationer, t.ex. trä till metall.

Även 2K EPI-lim (emulsions polymer isocyanat) från Jowacoll®-produktserien har testats och fungerar i tillämpningar som måste uppfylla hållbarhetsklass D4. Dessa lim är utmärkta för fogar med direktexponering mot väder och vind, limning av formdelar och vidhäftning av modifierat trä. Jämfört med reaktiva vitlim ger EPI-lim betydligt högre fastämnesinnehåll och kännetecknas av snabb härdning och hög värmetålighet.

 

Produktinformation

Choose a product group
  • 2-component
  • 1-component

2-component

Base Open Time [min] /
Temperature [°C]
Classification
acc. to EN 204
Application Download
technical
data sheet (PDF)
Jowacoll® 102.26 PVAc Dispersion 7 - 10 / 20 D4 / WATT91 > 7 N/mm² For all bondings requiring increased resistance to humid environments, e.g. doors, windows and furniture in high-humidity areas. de en fr
Jowacoll® 102.50 Copolymer Dispersion 8 - 12 / 20 D4 / WATT91 > 7 N/mm² Copolymer dispersion for bonding hard wood species, species with high resin content, tropical wood species and wood with moisture content up to 15%. de en fr

1-component

Base Open Time [min] /
Temperature [°C]
Classification
acc. to EN 204
Application Download
technical
data sheet (PDF)
Jowacoll® 107.20 PVAc Dispersion 10 ± 1 / RT D4 / WATT91 > 7 N/mm² For all bonds with good heat resistance (Watt '91) requiring increased resistance to wet environments, e.g. for doors, windows and furniture in high-humidity areas. General-purpose glue for soft and handwood bonding, as well as for particleboard and other wood-based substrates. de en fr
Jowapur® 687.40 1-Component PUR Prepolymer 30 - 40 / 20 Adhesive for bonding of hard wood species, composites of HPL/CPL, bonding to galvanized iron or metals, bonding expanded polystyrene (sanded) to wood, stone and many other substrates. de en fr

The products listed only represent a limited selection of the available product portfolio. Product availability might differ by region. The technical data, characteristics and field of application provided in the table outline the differences between the individual adhesives of the product portfolio. Our Application Technology Department and our Sales Representatives are on hand to provide advice and support you finding the best adhesive for your particular application.

Note: The information on this page is based on test results from our laboratories as well as on experience gained in the field, and does in no way constitute any guarantee of properties. Due to the wide range of different applications, substrates, and processing methods beyond our control, no liability may be derived from these indications nor from the information provided by our free technical advisory service. Customer trials under everyday conditions, testing for suitability at normal processing conditions, and appropriate fit-for-purpose testing are absolutely necessary. For the specifications as well as further information, please refer to the latest technical data sheets.

Nedladdningar

Windows and doors.PDFAdhesive Portfolio for Building Elements.PDF

Ytterligare tillämpningar

Ytterligare tillämpningar inom området för „Träindustrin”