Application Description

Moderna limsystem för klassiska processer

Tillverkning av stoppade möbler kännetecknas av en enorm materialmångfald. Förutom kapade och förformade skumelement förekommer textilier, läder, trä eller träbaserade material, olika plaster och många andra material i processerna. Tillverkningen kännetecknas av många manuella operationer och stor variation. Kombinationen av krav på lång öppentid, god vidhäftning vid olika substrat och hög initial vidhäftning utgör en stor utmaning för limtekniken. Under årtionden har de lösningsmedelsbaserade Jowatac®-limmen etablerat sig inom industrin för stoppning och skumprodukter, och de har kontinuerligt anpassats till föränderliga krav. Limmen appliceras vanligen med sprutpistol. Lösningsmedlen fungerar i dessa fall som hjälpmedel i processen - de avdunstar under sprutning och strax efteråt.


För att motsvara samhällets allt strängare miljö- och säkerhetskrav började Jowat SE för mer än 20 år sedan utveckla lösningsmedelsbaserade limtyper med lägre lösningsmedelhalt och mycket högre torrhalt. Dessa lim erbjuder stora miljömässiga fördelar, bättre säkerhet på arbetsplatsen och ett tmärkt pris-/prestandaförhållande. Dessutom har de plusvärdet att vara huvudsakligen baserade på förnyelsebara råvaror. Därför har lösningsmedelsbaserade limtyper redan i decennier gett viktiga bidrag till resurshushållning och miljöskydd.

Product Information

-

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Open Time [min] /
Temperature [°C]
Solids [%] Appearance Download
technical
data sheet (PDF)
Jowat® 445.20 CR (Contact Adhesive) 600 / 20 5 - 20 18.5 yellow-brown de en fr
Jowatac® 471.50/54 SBS 300 ± 50 / 20 1 – 7 51 ± 2 0 = colourless; 4 = red de en fr
Jowatac® 471.60/64 SBS 800 ± 50 / 20 1 – 25 63 ± 2 0 = light brown translucent; 4 = red de en fr
Jowatac® 476.70/74 SBS 1.900 / 20 1 - 20 74 0 = colourless; 4 = red de en fr
Jowatac® 482.60/64 SBS 500 / 20 0,5 - 20 60 0 = colourless; 4 = red de en fr

The products listed only represent a limited selection of the available product portfolio. Product availability might differ by region. The technical data, characteristics and field of application provided in the table outline the differences between the individual adhesives of the product portfolio. Our Application Technology Department and our Sales Representatives are on hand to provide advice and support you finding the best adhesive for your particular application.

Note: The information on this page is based on test results from our laboratories as well as on experience gained in the field, and does in no way constitute any guarantee of properties. Due to the wide range of different applications, substrates, and processing methods beyond our control, no liability may be derived from these indications nor from the information provided by our free technical advisory service. Customer trials under everyday conditions, testing for suitability at normal processing conditions, and appropriate fit-for-purpose testing are absolutely necessary. For the specifications as well as further information, please refer to the latest technical data sheets.

Further Applications