Jowat SE är en medelstor grupp av företag med över 1200 anställda. Vi är ett globalt ledande företag inom sektorn för industriella limmer. Erkännandet av varumärket, vår ekonomiska situation och våra framtidsutsikter är utmärkta. Jowat SE är för närvarande i en stark expansionsfas.
Inom ramen för den positiva utvecklingen, erbjuder vi inriktade lärlings- och/eller arbetstillfällen för ungdomar som just har börjat sina karriärer efter sin utbildning.  För de med yrkeserfarenhet kan vi erbjuda en mångfacetterad och internationell arbetsmiljö.


Jowat är en vinnare av Best Managed Companies Award 2022.