Beskrivning

Reaktiva smältlim upphettas innan bearbetning och appliceras i smält tillstånd. När limmet svalnar ökar den inre hållfastheten genom en fysisk härdningsprocess. Vattenmolekyler (från substratet eller luften) triggar sedan igång en kemisk härdning som omvandlar limmet till elastomerer. Efter slutförd härdning erbjuder det reaktiva smältlimmet en starkare vidhäftning med överlägsen motståndskraft mot fukt, värme och kemikalier.
De reaktiva grupperna i limmet bildar även starka kemiska (kovalenta) bindningar till lämpliga reaktiva ämnen på substratets yta, vilket i sin tur har en positiv effekt på vidhäftningsspannet.
Jowats utbud inkluderar reaktiva smältlim baserade på polyuretan och polyolefin i olika appliceringsalternativ, samt ett nytt ofyllt PUR-lim i granulatform. Våra reaktiva smältlim uppfyller de högst kraven på kvalitet och utseende.

Funktioner

Monomer-reduced hot melts

Non-hazardous reactive hot melts with minimal emissions and increased health protection

PUR Granulate

Easy entry into PUR Technology - Processing on conventional edgebanders...

Reaktiva smältlim erbjuder följande fördelar:

  • 100 % råvara, fri från lösningsmedel
  • högsta resistens mot vatten och ånga efter kemisk härdning (i vår produktportfölj)
  • högsta värmebeständighet efter kemisk härdning (i vår produktportfölj)
  • snabba produktprocesser tack vare kort härdningstid
  • binder till ett stort antal olika material
  • perfekt för limning av termoplastisk folie tack vare den låga bearbetningstemperaturen
  • kan jämna ut ojämnheter i ytan
  • elastiska limsträngar

Observera:

PUR-smältlimmets tvärbindningsprocess aktiveras så snart det kommer i kontakt med vattenmolekyler. Vatten- och fukttäta behållare och special smältutrustning krävs därför för att undvika att tvärbindning sker av misstag.

Produktserier, egenskaper och tillämpningar

Jowatherm-Reaktant® PUR-smältlim

Bas: polyuretan
Egenskaper: enkomponentslim, fukthärdande smältlim. Reaktiva smältlim baserade på polyuretan är 100 % fasta i rumstemperatur och är fria från lösningsmedel och vatten.
Förpackning: granulat, patron, burk, ståltunna, stålfat
 


Jowatherm-Reaktant® POR-smältlim

Bas: polyolefin (t.ex. eten, propen, buten)
Egenskaper: enkomponentslim, fukthärdande smältlim. POR-smältlim utgör en speciell typ av fukthärdande smältlim. Medan PUR-smältlim innehåller isocyanater som triggar igång tvärbindningsprocessen nyttjar POR-smältlim istället silaner som den reaktiva komponenten, vilket gör att de inte anses tillhöra gruppen farliga ämnen. Industrilim i denna produktgrupp karaktäriseras av en väldigt hög värmebeständighet jämfört med konventionella termoplastiska PO-smältlim.
Förpackning: patron, burk, ståltunna, stålfat


Tillämpningar

Kantlistning

Kantlistning

Ytlaminering

Ytlaminering

Ommantling av profiler

Ommantling av profiler

Cellplastlaminering

Cellplastlaminering

Textile Lamination (Industrial Sector)

Textile Lamination (Industrial Sector)

Vehicle Interior Lamination

Vehicle Interior Lamination

Tillverkning av laminat-, vinyl- och designergolv

Tillverkning av laminat-, vinyl- och designergolv

Sandwichkonstruktioner

Sandwichkonstruktioner

Fönsterprofilemballage

Fönsterprofilemballage