Applikation Beskrivning

För att träslag med begränsad hållbarhet ska kunna användas i komponenter som är avsedda att användas utomhus har olika kemiska och termiska modifieringsmetoder utvecklats under de senaste åren. Med varumärken som t.ex. Accoya®, Lignia®, Keboni® m.fl. har modifierade träslag i ökande utsträckning dykt upp på marknaden under de senaste åren. Dessa produkter kompletterar utbudet av resistenta träslag som sedan länge har använts för sådana tillämpningar, som Meranti, Bongossi, robinia och teak.

Limmer för hög stressnivå

Alla dessa naturligt resistenta eller modifierade träslag har en sak gemensamt: De har hög motståndskraft mot väderexponering, vilket bland annat beror på mycket långsammare fuktupptagning och fuktavgivning. Denna prestanda, och även de naturliga egenskaperna hos trämaterialen eller sådana som införts inom ramen för modifieringsprocessen, har stor betydelse för deras limningsegenskaper. Till exempel är det vanligtvis inte ekonomiskt fördelaktigt att använda vattenbaserade PVAc-lim, eftersom sådana kräver lång presstid. Direkt solexponering i utomhustillämpningar, speciellt på mörka ytor, kräver också ökad värmehållfasthet i limfogen, en hållfasthet som inte går att uppnå med termoplastiska PVAc-lim.


För att uppfylla de speciella kraven på limfogen kan kemiskt tvärbindande limprodukter beställas från Jowat:
- 2-komponents EPI-lim
- 1-komponents PUR-lim

Båda limsystemen har det gemensamt att de är mycket motståndskraftiga mot fukt. De skapar limfogar som klart överträffar hållbarhetsnivåerna enligt klass D4 i EN 204. Vid värmebeständighetstest enligt EN 14257 (Watt 91) når både EPI-systemet och 1-komponents PUR-limmen skjuvhållfastheter >7 N/mm² vid 80 °C. EPI-lim (emulsionspolymer-isocyanat) skiljer sig från reaktiva PVAc-dispersioner genom sin avsevärt högre torrhalt, som ger fördelen av snabb härdning trots att fuktabsorptionen är långsammare hos det modifierade resistenta trämaterialet. Den kemiska reaktionen hos det isocyanatbaserade tvärbindningsmedlet minimerar dessutom det termoplastiska beteendet hos limmet, och en mycket värmebeständig fog utvecklas.

 

EPI-lim bearbetas alltid i 2-komponentsform, med tillsats av 15 % härdare. Förblandning krävs alltid. Angiven brukstid måste följas. Applicering kan utföras med de flesta vanliga enheter som används för dispersionslim. Om stilleståndstiden för en maskin överskrider den angivna brukstiden måste enheten tömmas och rengöras.

Flytande PUR-prepolymerer är fukthärdande och hanteras som 1-komponentsprodukter. De är lim med en torrhalt på 100 %, varför den låga fuktupptagningen hos resistent trämaterial inte inverkar på härdningsprocessen. Limfogen måste dock vara förberedd så att den får tillräcklig fuktexponering, för att möjliggöra en fullständig kemisk reaktion av polyuretan-lim. Detta innebär att om fukthalten i träet understiger 8 %, måste limfogen dessutom fuktas. PUR-lim behandlas med speciella applikatorer som förhindrar all kontakt mellan limmet och väta eller fukt innan appliceringen sker. I Jowats limprogram ingår speciallösningar både för laminering av modifierat trä, för fingerskarvning och för pluggning. På grund av de olika kompositerna av de olika typerna av resistent trä, är det inte möjligt att använda alla lim-/träkombinationer. Limningsegenskaperna hos enskilda träslag eller typer av modifierat trä måste testas i alla enskilda fall före bearbetning.
 

1.

Prov: Accoya® scantling...

2.

...i splittringsprocessen...

3.

...efter splittring: 100% träfel.

Produktinformation

Choose a product group
  • EPI
  • PUR-Prepolymer

EPI

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Open Time [min] /
Temperature [°C]
Application Download
technical
data sheet (PDF)
Jowacoll® 102.50 Copolymer Dispersion 11000 / 20 8 - 12 / 20 Copolymer dispersion for bonding hard wood species, species with high resin content, tropical wood species and wood with moisture content up to 15%. de en fr

PUR-Prepolymer

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Open Time [min] /
Temperature [°C]
Application Download
technical
data sheet (PDF)
Jowapur® 686.60 1-Component PUR Prepolymer 10500 / 20 45 / 20 Manufacturing bonded load-bearing timber structures de en fr
Jowapur® 687.40 1-Component PUR Prepolymer 6000 / 20 30 - 40 / 20 Adhesive for bonding of hard wood species, composites of HPL/CPL, bonding to galvanized iron or metals, bonding expanded polystyrene (sanded) to wood, stone and many other substrates. de en fr
Jowapur® 681.10 1-Component PUR Prepolymer 15500 ± 2500 / 20 10 / 20 Manufacturing bonded load-bearing timber structures de en fr

The products listed only represent a limited selection of the available product portfolio. Product availability might differ by region. The technical data, characteristics and field of application provided in the table outline the differences between the individual adhesives of the product portfolio. Our Application Technology Department and our Sales Representatives are on hand to provide advice and support you finding the best adhesive for your particular application.

Note: The information on this page is based on test results from our laboratories as well as on experience gained in the field, and does in no way constitute any guarantee of properties. Due to the wide range of different applications, substrates, and processing methods beyond our control, no liability may be derived from these indications nor from the information provided by our free technical advisory service. Customer trials under everyday conditions, testing for suitability at normal processing conditions, and appropriate fit-for-purpose testing are absolutely necessary. For the specifications as well as further information, please refer to the latest technical data sheets.

Nyheter och artiklar

Topnews
Trä
Byggnadselement
Fordon och transport
Stories

Find out everything you need to know about handling PUR Prepolymer Adhesives. All details can be found in the attached PDF brochure.

Topnews
Trä
Professionella artiklar

Elegant and with a rich tradition, the paddle wheel steamer offers guests a very unique atmosphere on Lake Constance. Rising gastronomical demands…

Nedladdningar

Adhesive Portfolio for the Wood Industry.PDFKI_Kebony.PDF

Ytterligare tillämpningar

Ytterligare tillämpningar inom området för „Träindustrin”