Vidhäftning av luftfilter och filtermedier

Luftfilter har flera funktioner. Kabinfilter säkerställer renare luft i fordonet, motorfilter skyddar motorn från skador på grund av föroreningar som smuts, damm och pollen.
Jowat-limmen säkerställer en optimal bindning av de olika filterkomponenterna och möjliggör effektiva tillverkningsprocesser och filter av premiumkvalitet.Filter för passagerarutrymmen

Kabinfilter säkerställer renare luft i fordonet. Jowat-lim för filter klarar den höga värmebeständighet som krävs i fordonsindustrin och möjliggör tillverkning av kabinfilter i originalutrustningskvalitet.

Luftfilter

Luftfilter har flera funktioner. Motorfilter skyddar motorn från skador på grund av föroreningar som smuts, damm och pollen. Jowat-limmen säkerställer en optimal bindning av de olika filterkomponenterna och möjliggör effektiva tillverkningsprocesser och filter av premiumkvalitet.

Tillämpningar