Vidhäftning av luftfilter och filtermedier

Luftfilter har flera funktioner. Kabinfilter säkerställer renare luft i fordonet, motorfilter skyddar motorn från skador på grund av föroreningar som smuts, damm och pollen.
Jowat-limmen säkerställer en optimal bindning av de olika filterkomponenterna och möjliggör effektiva tillverkningsprocesser och filter av premiumkvalitet.Filter för passagerarutrymmen

Kabinfilter säkerställer renare luft i fordonet. Jowat-lim för filter klarar den höga värmebeständighet som krävs i fordonsindustrin och möjliggör tillverkning av kabinfilter i originalutrustningskvalitet.

Luftfilter

Luftfilter har flera funktioner. Motorfilter skyddar motorn från skador på grund av föroreningar som smuts, damm och pollen. Jowat-limmen säkerställer en optimal bindning av de olika filterkomponenterna och möjliggör effektiva tillverkningsprocesser och filter av premiumkvalitet.

Tillämpningar

Limning av veckad filtermedia och filterramar

Limning av veckad filtermedia och filterramar

Laminering av aktiva kolfiltermedier

Laminering av aktiva kolfiltermedier

Luftfilter

Luftfilter