Beskrivning

Tryckaktivt lim är fysiskt härdande lim som karaktäriseras av en permanent klibbighet. Sammansättning görs genom att man trycker ihop de båda substraten – ju större tryck, desto bättre hållfasthet. Tryckaktiva lim används ofta i förbehandlingssyfte på grund av deras permanenta klibbighet, vilket innebär att man kan sammanfoga substrat både före och efter limmet har torkat. Sammansättningen kan därför genomföras oberoende av när limmet applicerades.
Tryckaktiva lim från Jowat karaktäriseras av bra vidhäftning till olika material, hög hållfasthet och stor flexibilitet. Moderna industrilim imponerar med sin enastående initialstyrka och stabila viskositet i samband med bearbetning.

Funktioner

Tryckaktiva smältlim erbjuder följande fördelar:

  • 100 % råmaterial, fri från lösningsmedel
  • snabba produktionstider tack vare kort härdningstid
  • binder till ett stort antal olika material
  • kan jämna ut ojämnheter i ytan
  • elastiska limfogar
  • kan reaktiveras genom uppvärmning och därmed användas som förbehandling
  • kan öppnas genom uppvärmning (reaktivering)

Produktserier, egenskaper och tillämpningar

Jowatherm® PSA-smältlim | Jowat-Toptherm® PSA-smältlim

Bas: EVA, polyolefin och gummi
Egenskaper: utöver deras enastående initiala klibbighet erbjuder tryckaktiva lim även en bra vidhäftningsförmåga vad gäller ytor som annars kan vara svåra att binda till. De främjar även bindningar med hög skjuvstabilitet och flagningsresistens. Dessa egenskaper beror dock till stor del på mängden applicerat lim och det individuella substratet. Tryckaktiva lim baserade på gummi har lågt motstånd mot lösningsmedel och mjukmedel och begränsad värmebeständighet.Jowatherm® PSA kan appliceras med vanliga limpistoler, munstycken, rulle eller bladsystem.

Tillämpningar

Monteringslimning

Monteringslimning

Noise Insulation

Noise Insulation

Halkskyddsbeläggning

Halkskyddsbeläggning