Beskrivning

Primer, även kallat häftgrund eller kemisk brygga, fungerar som ett bindningslager mellan substratet och limmet och erbjuder förbättrad vidhäftningsförmåga. De används huvudsakligen på ytor som är svåra att limma eller i tillämpningar med höga krav på hög värme- och fukttålighet. Många Jowat-primers innehåller högdispersiv kiselsyra som expanderar ytan och främjar en permanent bindning.
Applicering av en primer som är kompatibel med det specifika limmet är ofta det bästa eller enda alternativet för att uppnå optimal vidhäftning. Primern fungerar även som en barriär som skyddar ytan mot vatteninträngning och andra främmande ämnen, vilket i sin tur leder till förbättrad åldersbeständighet och bestående klibbighet.
Primers appliceras vanligtvis i ett tunt lager för att säkerställa att behandlingen torkar ordentligt. Till följd av primerns långvariga effekt kan primer och lim vanligtvis appliceras vid olika tidpunkter. Beroende på materialet kan en del substrat kräva en "oxidativ förbehandling" innan primern appliceras. Vidhäftningsförmåga och primerhinnans hållfasthet kan förbättras med hjälp av ett härdningsmedel.
Vissa material (t.ex. PP) kräver att primern blandas med en härdningsprodukt.

 

Funktioner

Primer erbjuder följande fördelar:

  • kan användas med samtliga lim
  • binder till de allra flesta material
  • främjar permanenta bindningar som uppfyller även de striktaste kraven
  • bevarar ofta den förbehandlade ytan

Produktserier och egenskaper

Jowat® Primer (vattenbaserad)

Bas: polyuretan
Egenskaper: vattenbaserade primers består av fysiska härdande system. Polymerkedjor och högdispersiv kiselsyra hålls i suspenderad form i en vätska och erbjuder vidhäftningsförmågan när vätskan har avdunstat.
Förpackning: flytande; hink, ståltunna, stålfat IBC


Jowat® Primer (lösningsmedelbaserat)

Bas: polyuretan; etylenvinylacetat; PVC
Egenskaper: lösningsmedelbaserade primers består av polymerer (även kallat bindmedel) som löses upp i en vätska blandad med dispersiv kilselsyra som står för den "fasta komponenten" i lösningen. Omvandlingen från flytande till fast form triggas igång av lösningsmedlet. Lösningsmedlet fungerar som ett transport- och bearbetningsmedel för bindemedlet och kiselsyran och är även aggressivt nog att förbättra substratets vidhäftningsförmåga och säkerställa hög hållfasthet i samband med limning.
Jowat erbjuder ett brett sortiment av lösningsmedelbaserade primers för en mängd olika substrat, däribland PVC, ABS, PP och PET.
Förpackning: flytande; hink, ståltunna, stålfat, IBC  


Jowat® Wash Primer (lösningsmedelbaserad)

Bas: polyuretan; PVC
Egenskaper: lösningsmedelbaserade etsande primers innehåller inte kiselsyra och kan därmed appliceras via filt- eller vakuumsystem. Etsande primers finns tillgängliga i klassisk lösningsmedelbaserad form och i så kallad VOC-reducerad form. Det senare alternativet har ett VOC-innehåll på mellan 20 och 49 %, vilket ger ett max.-innehåll som är ungefär 50 % lägre än i klassiska system. Primers från denna produktserie används huvudsakligen för att förbehandla PVC-fönsterprofiler och avlägsna extruderingsrester och smörjmedel från fönsterytan.
Tillämpningar: fönsterprofiler
Förpackning: flytande; behållare, ståltunna, stålfat, IBC


Tillämpningar

Fönsterprofilemballage

Fönsterprofilemballage