Beskrivning

Utöver vårt breda sortiment av industrilim från olika bindningssystem erbjuder Jowat även support och specialprodukter.

Produktserier, egenskaper och tillämpningar

Jowat® cyanakrylatlim

Egenskaper: cyanakrylatlim är även kända som "snabblim" tack vare deras korta härdningstid. Härdningen, som sker genom polymerisering, påbörjas så snart det flytande enkomponentslimmet kommer i kontakt med vattenmolekyler. Produkten uppnår "hanteringsstyrka" på bara några sekunder. Slutstyrkan uppnås dock inte förrän ungefär ett dygn efter applicering.
Cyanakrylatlim är fria från lösningsmedel och ger en hård, spröd, kristallklar limfog. De klarar temperaturer på mellan -50 °C till +80 °C.
Tillämpningar: limning av material använda i träbearbetningsindustrin och i el-, gummi- och leksaksindustrin samt i precisionskomponenter och optiksektorn. Bör ej användas för att limma glas.


Jowat® UF-harts

Egenskaper: ureaformaldehydharts (UF-harts) i pulverform med integrerat härdningsmedel. Minimalt genomslag tack vare optimalt utvalda och doserade förtjockningsmedel.
Tillämpningar: limning av fanér, dekorativt papper, HPL och CPL till trä och träbaserade substrat i varm- och kallpressar samt limning av massivt trä. Används ofta i HF-pressar vid tillverkning av formade arbetsstycken med flera lager.

​ ​ ​

Jowat® UF-harts

UF resins for classic veneering and flat lamination in powder form for easy transport and storage