Mô tả ứng dụng

Nội thất bọc nệm – Hệ thống keo dán hiện đại cho các quá trình đã thiết lập

Sản xuất nội thất bọc nệm có đặc trưng là có rất nhiều nguyên liệu được sử dụng. Ngoài foam nguội và đúc sẵn, đồ dệt may, da, gỗ hay vật liệu từ gỗ, nhiều loại nhựa và nhiều vật liệu khác được sử dụng. Thông thường, hoạt động sản xuất là thủ công và thời gian sản xuất khác nhau rất nhiều. Sự kết hợp của thời gian mở dài, bám dính tốt với các chất nền khác nhau và độ bền ban đầu cao là tiêu biểu cho thách thức lớn đối với công nghệ kết dính.

Trong nhiều thập kỹ, keo dung môi Jowatac® đã được thiết lập trong ngành bọc nệm và cắt foam và liên tục đáp ứng các yêu cầu tương ứng.

Keo dán thường được sử dụng với súng phun. Các loại dung môi trong các trường hợp này đóng vai trò như chất trợ gia công và sẽ bốc hơi trong suốt quá trình phun và sau đó. Keo dung môi giúp việc dán và lắp ráp nhanh do cho độ bên ban đầu cao,đặc biệt trong liên kết chịu lực cao, thời gian ép ngắn với lực ép nhỏ và nhanh tạo kết dính nội và do đó là cơ bản việc sản xuất hiệu quả, dùng nhiều lao động.
Để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, môi trường nghiêm ngặt đang tăng lên, Jowat SE đã phát triển keo dung môi hơn 25 năm cung cấp hàm lượng dung môi thấp hơn và một hàm lượng rắn cao hơn. Ngoài việc cho phát thải dung môi thấp hơn, keo gốc dung môi với hàm lượng rắn cao hơn có lợi thế chi phí do năng suất cao hơn và do đó giảm đáng kể chi phí vật liệu trên từng sản phẩm.

Keo gốc dung môi trong nhiều thập kỹ đã và đang cung cấp một đầu vào lớn vào bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, và giúp cho ngành nội thất bọc nệm bền vững và tương thích với môi trường.

Thông tin sản phẩm

-

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Open Assembly Time [min] /
Temperature [°C]
Solids [%] Appearance Download
technical
data sheet (PDF)
Jowat® 445.20 CR (Contact Adhesive) 600 / 20 5 - 20 18.5 yellow-brown de en fr
Jowatac® 471.50/54 SBS 300 ± 50 / 20 1 – 7 51 ± 2 0 = colourless; 4 = red de en fr
Jowatac-HighSolid® 471.60/64 SBS 800 ± 50 / 20 1 – 25 63 ± 2 0 = light brown translucent; 4 = red de en fr
Jowatac® Super-HighSolid 476.70/74 SBS 1.900 / 20 1 - 20 74 0 = colourless; 4 = red de en fr
Jowatac-HighSolid® 482.60/64 SBS 500 / 20 0,5 - 20 60 0 = colourless; 4 = red de en fr

The products listed only represent a limited selection of the available product portfolio. Product availability might differ by region. The technical data, characteristics and field of application provided in the table outline the differences between the individual adhesives of the product portfolio. Our Application Technology Department and our Sales Representatives are on hand to provide advice and support you finding the best adhesive for your particular application.

Note: The information on this page is based on test results from our laboratories as well as on experience gained in the field, and does in no way constitute any guarantee of properties. Due to the wide range of different applications, substrates, and processing methods beyond our control, no liability may be derived from these indications nor from the information provided by our free technical advisory service. Customer trials under everyday conditions, testing for suitability at normal processing conditions, and appropriate fit-for-purpose testing are absolutely necessary. For the specifications as well as further information, please refer to the latest technical data sheets.

Tải xuống

Ứng dụng khác