Mô tả ứng dụng

Cho dù là tấm ốp trang trí hay là một phần của vật liệu cách nhiệt - vật liệu tổng hợp hiện đại và các phần tử nhiều lớp đóng một vai trò quan trọng trong nhiều ứng dụng. Chất kết dính hiệu suất cao thông minh đã trở nên không thể thiếu trong sản xuất các sản phẩm này do sự đa dạng của các kết hợp vật liệu phải được kết hợp để đáp ứng các thông số kỹ thuật khác nhau. Biên độ bám dính rộng được cung cấp bởi chất kết dính Jowat đặc biệt là điều cần thiết để kết dính các chất nền khác nhau như gỗ, vật liệu khoáng, bê tông, chất dẻo và các vật liệu cách nhiệt khác nhau như sợi khoáng, dạng bọt hoặc lá nhôm. Ngoài ra, chúng cũng đáp ứng các yêu cầu bổ sung liên quan đến khả năng chống thủy phân, ổn định nhiệt hoặc chống cháy. Ngoài chất kết dính polyurethane nóng chảy phản ứng và chất kết dính đã hoạt hóa PUR một thành phần với thời gian mở khác nhau và cường độ kết dính ban đầu đã được thử nghiệm và chứng minh trong nhiều năm trong việc sản xuất các phần tử composite hiệu suất cao, chất kết dính polymer SE hai thành phần của Jowat cũng được thiết lập trong ứng dụng này. Chất kết dính từ nhóm sản phẩm thứ hai được đặc trưng bởi độ bám dính tuyệt vời, độ bền cao và các đường liên kết đàn hồi vĩnh viễn giúp hấp thụ lực căng giữa các vật liệu trong cấu trúc nhiều lớp. Do đó, polyme Jowat® SE là sản phẩm đa dụng đáng tin cậy cho các quy trình lắp ráp thủ công và công nghiệp.

Jowat® SE polyme là hệ thống kết dính hai thành phần, xây dựng cầu nối giữa nhựa epoxy mạnh mẽ và polyme MS với đặc tính kết dính tuyệt vời. Sức mạnh đầy đủ của hệ chất kết dính này được thể hiện đặc biệt khi các bề mặt khó bám dính phải được liên kết chịu ứng suất cao. Do các đặc tính đàn hồi vĩnh viễn của chất kết dính, các hệ thống này cũng liên kết đáng tin cậy với các chất nền có hệ số đàn hồi khác nhau. Jowat® SE polyme không chứa isocyanat và dung môi.

Thông tin sản phẩm

Choose a product group
  • 1-component adhesive
  • 2-component adhesive
  • hot melt adhesive

1-component adhesive

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Processing
Temperature [°C]
Application Characteristics Download
technical
data sheet (PDF)
Jowapur® 683.24 1-Component PUR Prepolymer 9000 / 20 > 10 Adhesive with functional additives for mineral aggregate panels, sandwich and composite panels made of soft wood species, for polystyrene foam, PUR foams, metals and many other substrates. Free of solvents and formaldehyde. Good adhesion to many substrates. de en fr
Jowapur® 685.06 1-Component PUR Prepolymer pasty / 20 > 10 Adhesive for assembly operations, for various substrates and lacquers. Free of formaldehyde. Good adhesion to many substrates. de en fr
Jowapur® 685.12 1-Component PUR Prepolymer 6000 / 20 > 10 Adhesive for bonding mineral aggregate panels, fiberboard, sandwich and composite panels made of soft wood species, for PUR foam materials and polystyrene foam, and many other substrates. Free of solvents and formaldehyde. Good adhesion to many substrates. de en fr
Jowapur® 685.32 1-Component PUR Prepolymer pasty / 20 > 10 Adhesive for bonding soft wood species, windows, doors, construction elements, water-resistant particleboard, foam and insulating materials made of concrete, cork and coated cork, ceramic and laminate tiles, stone and many other substrates. Free of solvents and formaldehyde. Good adhesion to many substrates. de en fr
Jowapur® 685.92 1-Component PUR Prepolymer 6000 / 20 > 10 Adhesive for bonding mineral aggregate panels, fiberboard, sandwich and composite panels made of soft wood species, for PUR foam materials and polystyrene foam, and many other substrates. Free of solvents and formaldehyde. Good adhesion to many substrates. de en fr
Jowapur® 687.22 1-Component PUR Prepolymer 9000 / 20 > 10 Adhesive for soft wood species, also with high moisture content, for bonding mineral aggregate panels, fiberboard and PUR foam, compound elements and timber which is used for instance for the manufacture of wooden windowframes and garden furniture. Free of solvents and formaldehyde. Good adhesion to many substrates. de en fr
Jowat-PowerPUR® 687.40 1-Component PUR Prepolymer 6000 / 20 > 10 Adhesive for bonding of hard wood species, composites of HPL/CPL, bonding to galvanized iron or metals, bonding expanded polystyrene (sanded) to wood, stone and many other substrates. Free of solvents and formaldehyde. Good adhesion to many substrates. de en fr
Jowapur® 685.08 1-Component PUR Prepolymer 6000 / 20 >+10 Adhesive for bonding mineral aggregate panels, fiberboard, compound elements etc. made of soft wood species, for PUR foam materials and polystyrene foam, and many other substrates. Free of solvents and formaldehyde. Good adhesion to many substrates. de en fr
Jowapur® 687.10 1-Component PUR Prepolymer >+10 Stable and fibre-reinforced, thixotropic one-component adhesive, curing with wood moisture or ambient humidity. Adhesive for bonding soft wood species, windows, doors, construction Elements, water-resistant particleboard, foam and insulation materials made of concrete, cork and coated cork, tiles, stone and many other substrates. Free of solvents and formaldehyde. Good adhesion to many substrates. Moisture-curing, High strengh data. de en fr
Jowapur® 687.30 1-Component PUR Prepolymer >+10 Stable and fibre-reinforced, thixotropic one-component adhesive, curing with wood moisture or ambient humidity. Adhesive for bonding soft wood species, windows, doors, construction Elements, water-resistant particleboard, foam and insulation materials made of concrete, cork and coated cork, tiles, stone and many other substrates. Free of solvents and formaldehyde. Good adhesion to many substrates. Moisture-curing, High strengh data. de en fr
Jowapur® 687.60 1-Component PUR Prepolymer >+10 Stable and fibre-reinforced, thixotropic one-component adhesive, curing with wood moisture or ambient humidity. Adhesive for bonding soft wood species, windows, doors, construction Elements, water-resistant particleboard, foam and insulation materials made of concrete, cork and coated cork, tiles, stone and many other substrates. Free of solvents and formaldehyde. Good adhesion to many substrates. Moisture-curing, High strengh data. de en fr

2-component adhesive

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Processing
Temperature [°C]
Application Characteristics Download
technical
data sheet (PDF)
Jowapur® 688.30 + 688.99 2-Component PUR Adhesive 6000 / 20 > 10 Two-component adhesive for small and large industrial applications and small shops. Bonding and fixing of various types of wood, plywood, particleboard, mineral fibreboard panels, metals like iron, galvanized iron plate, aluminium etc, fibre-reinforced polyester, foamed plastics like expanded polystyrene, PVC and plastic honeycombs. Free of formaldehyde. Tough-hard 2-component adhesive with very good resistance data to low and high temperatures, to humidity and ageing. de en fr
Jowapur® 688.80 + 688.99 2-Component PUR Adhesive 6000 / 20 > 10 Two-component adhesive for small and large industrial applications and small shops. Bonding and fixing of various types of wood, plywood, particleboard, mineral fibreboard panels, metals like iron, galvanized iron plate, aluminium etc, fibre-reinforced polyester, foamed plastics like expanded polystyrene, PVC and plastic honeycombs. Free of formaldehyde. Tough-hard 2-component adhesive with very good resistance data to low and high temperatures, to humidity and ageing.
Jowat® 690.00 2-Component SE Polymer 50000 20 For flexible bonding of plastics, metals and rubber materials, also for sealing seams and as casting compound. Pasty compound which flows and spreads well. de en fr
Jowat® 691.45 2-Component SE Polymer thixotropic / 20 20 For flexible bonding of plastics, metals and rubber materials, also for sealing seams and as casting compound. Pasty compound, not dripping de en fr
Jowat® 692.30 2-Component Epoxy Resin 47.500 ± 22500 / 20 > 10 Highly resistant, durable construction adhesive for inserting steel rods, for repair work and filling of cracks in wood. de en fr
Jowat® 695.15 1-Component S Polymer 140000 / 20 20 Pasty assembly adhesive producing flexible adhesive bonds. Moisture-curing one-component adhesive with good adhesion to many substrates. de en fr
Jowapur® 688.60 + 688.99 2-Component PUR Adhesive 6000 / 20 10 - 50 Two-component adhesive for small and large industrial applications and small Shops. Bonding and Fixing of various types of Wood, plywood, particleboard, Mineral fibreboard panles, metals like iron, galvanized iron plate, Aluminium etc. Free of formaldehyde. Tough-hard 2-component adhesive with very good resistance data to low and high temperatures, to humidity and ageing.

hot melt adhesive

Base Viscosity [mPas] /
Temperature [°C]
Processing
Temperature [°C]
Application Characteristics Download
technical
data sheet (PDF)
Jowatherm® 245.00 Pressure-Sensitive Adhesive 17000 ± 5000 / 160 150 - 170 For giving self-adhesive properties to a variety of substrates. Pressure sensitive hot melt adhesive on thermoplastic rubber basis. Low viscosity, high permanent tack, high shear and peel strength. de en fr
Jowatherm-Reaktant® 600.10 PUR Hot Melt Adhesive 7000 ± 1000 / 120 110 - 130 For general assembly operations in the wood and furniture industry. Good adhesion to a variety of substrates. After crosslinking, very good heat resistance, good flexibility at low temperatures, as well as good resistance to solvents. de en fr
Jowatherm-Reaktant® 601.10 PUR Hot Melt Adhesive 15250 ± 5750 / 120 110 - 130 For general assembly operations Good adhesion to a large number of substrates, especially to glass. de en fr
Jowatherm-Reaktant® 601.60 PUR Hot Melt Adhesive 14000 ± 4000 / 120 110 - 130 For general assembly operations Good adhesion to a large number of substrates. This adhesive develops high strength immediately after joining the parts. When fully crosslinked, high heat resistance, good flexibility at low temperatures and good resistance to solvents. de en fr
Jowatherm-Reaktant® 605.00 PUR Hot Melt Adhesive 37.500 ± 7.500 / 120 120 For wrapping wood an plastic profiles with PVC foil, with veneers with or without fleece-backing, or with decor papers. Fast setting, high initial strength; good adhesion to plastics like PVC, ABS etc. Crosslinking within a few days, depending on the humidity of ambient air and substrate moisture. de en fr

Các sản phẩm được liệt kê chỉ đại diện cho một số lựa chọn hạn chế trong danh mục sản phẩm có sẵn. Tính sẵn có của sản phẩm có thể khác nhau tùy theo khu vực. Dữ liệu kỹ thuật, đặc điểm và lĩnh vực ứng dụng được cung cấp trong bảng phác thảo sự khác biệt giữa các chất kết dính khác nhau trong danh mục sản phẩm. Bộ phận Kỹ thuật Ứng dụng và Đại diện Kinh Doanh của chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ bạn tìm ra loại chất kết dính tốt nhất cho từng ứng dụng cụ thể.

Thông tin trong tài liệu này dựa trên kết quả thực nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng như kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này, và hoàn toàn không tạo thành bất kỳ tính chất đảm bảo nào. Do có nhiều ứng dụng, vật liệu và phương pháp sử dụng khác nhau nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm pháp lý nào từ những chỉ dẫn này cũng như từ thông tin được cung cấp bởi dịch vụ tư vấn kỹ thuật miễn phí của chúng tôi. Các thử nghiệm của khách hàng trong các điều kiện hàng ngày, thử nghiệm về tính phù hợp ở các điều kiện vận hành thông thường và thử nghiệm phù hợp với mục đích là hoàn toàn cần thiết. Để biết thông số kỹ thuật cũng như thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo bảng thông số kỹ thuật mới nhất.

Tin tức & Bài viết

Topnews
Wood
Building elements
Automotive & Transportation
Stories

Find out everything you need to know about handling PUR Prepolymer Adhesives. All details can be found in the attached PDF brochure.

Topnews
Jowat adhesive PSA team
Building elements
News

Water is more than a necessity – it’s the basis of all life. To create an exhaustive drinking water supply, more and more regions around the world are…

Topnews
Furniture
News

Jowat Manual with Tips and How To Guide for cleaning problems and helpful tips for adhesive changes

Tải xuống

Các ứng dụng khác